Šest základních a třináct mateřských škol zřizovaných městem prošlo o prázdninách nejen běžnou údržbou a úklidem, ale některé mají za sebou také významné investice.

Ve čtvrtek 31. srpna starostka Eva Vanžurová slavnostně otevřela zrekonstruovanou výdejnu jídla v Křesťanské mateřské škole a 9. mateřské škole, které jsou součástí ZŠ J. K. Tyla. Další rekonstruovaná jídelna vybavená nejmodernější technologií je na 9. MŠ.

„Celkově šlo o investici za téměř 2,3 milionu korun. Kromě toho jsme rekonstruovali cvičné kuchyně pro žáky 2. stupně a vyměnili osvětlení v učebně výtvarné výchovy,“ uvedl ředitel ZŠ J. K. Tyla Pavel Koc.

Škola už zadala zpracování projektu pro další investiční akci. V 11. mateřské škole se mimo jiné počítá se zateplením budovy.

Největší prázdninovou investicí v ZŠ Jana Husa byla čtvrtá etapa opravy fasády na severní straně historické budovy za zhruba milion korun z rozpočtu města. Investora i vedení školy zaskočila skutečnost, že vítěz výběrového řízení na poslední chvíli akci odřekl.

„Oslovili jsme druhého v pořadí, českobudějovickou firmu DV stav, se kterou jsme měli dobré zkušenosti ze třetí etapy. Ani tentokrát tato firma nezklamala a práce skončila již k 17. srpnu,“ informoval Jan Adámek, ředitel ZŠ Jana Husa.

Významnou akcí v ZŠ Tomáše Šobra byla již předprázdninová revitalizace školní zahrady, která tak navazuje na zahradu mateřské školy upravenou před třemi lety. Za finanční spoluúčasti a za dohledu odboru životního prostředí MÚ Písek byly prořezány nebo vykáceny staré stromy a vysazeny nové.

Včas se podařilo dokončit také rekonstrukci v pavilonu druhého stupně v ZŠ T. G. Masaryka.