Nejmenší školou na Písecku je bezesporu ta v Orlíku nad Vltavou. V současné době sem chodí patnáct školáků, z toho pět prvňáčků, a patnáct dětí do školky.

Letošní školní rok tu začínal s dobrými zprávami. Na obecní úřad v Orlíku nad Vltavou byl totiž v polovině srpna doručený dopis Václava Šusty, který v něm vyjádřil přání podpořit zdejší školu a školku peněžní částkou deseti tisíci korunami.

„Pan Václav Šusta tady byl na dovolené s rodinou   a svěřil se, že tady žili jeho prarodiče. Říkal, že je rád, že jsme tady školu se školkou zachovali, protože tam, kde s rodinou žije, je zrušená. Má dvě malé děti a školu v místě bydliště by ocenil," uvedla ředitelka školy Hana Lívancová, která zároveň zastává funkci místostarostky obce.

Dodala, že se dárci a jeho dětem moc líbilo nové dětské hřiště, které je od letošního léta na školní zahradě, ale zároveň je volně přístupné i pro ostatní.

A jak deset tisíc korun ve škole využili? „Koupili jsme za ně dětem do školky nová lehátka," odpověděla Hana Lívancová.

Další dobrá zpráva pomůže třem dětem ze sociálně slabší rodiny zajistit teplé školní stravování. V této oblasti se stala zdejší ředitelka průkopnicí. Poprvé před třemi lety zahlédla v televizi reklamu obecně prospěšné společnosti Women For Women na projekt pro děti, jejichž rodiče nemají dost peněz na to, aby jim mohli platit obědy ve školní jídelně. Neváhala a oslovila je. A povedlo se.

Děti mají od té doby zajištěnou školní stravu, a to i pro tento školní rok. „Jedná se o tři děti z prvního stupně. Na celý školní rok máme přislíbeno sedmnáct tisíc korun. Letos musíme žádat dvakrát, a to na období od 1. září do konce prosince a pak od začátku ledna do konce června. Vždy po dvou měsících budeme předkládat vyúčtování, protože když budou například děti nemocné, bude se nevyčerpaná částka vracet," vysvětlila podmínky Hana Lívancová, která si pomoci dětem od společnosti Women For Women velice cení.

Ve zdejší škole se snaží držet krok s ostatními školami. V minulosti se tu podařilo z evropských dotací pořídit například počítačovou techniku.
Budova, na které je dodnes dobře čitelný nápis Obecná škola, ale potřebuje nutné opravy, protože se do ní roky neinvestovalo. „Zatím jsme ve fázi, kdy se mi podařilo získat plány ze staré přestavby, a teď se radíme s projektanty, co by bylo všechno třeba udělat," vysvětlil starosta Jan Mára, který byl také žákem zdejší školy.

Školu by chtěli podle něj odvlhčit a odizolovat. Dále pak je třeba vylepšit interiér a jeho vybavení. „Projekt bude běh na dlouhou trať, proto se budeme snažit opravovat alespoň nejnutnější věci tak, jak bude potřeba," dodal Jan Mára. Připomněl, že je budova školy obecním majetkem. A ač zatím do ní chodí poměrně málo dětí, doufá, že by se díky zvelebení budovy a interiéru mohla časem i rozšířit. Proto je podle něj důležité se o tento obecní majetek dobře postarat.