„Snažíme se, aby žáci nepřišli o výuku. Budeme učit podle rozvrhu až do 19. června, tedy přesně, jak bychom učili, kdyby zateplení nebylo. Na posledních pět dní, které zbývají na úklid či na výměnu učebnic, dám ředitelské volno. Do školy budou chodit jen učitelé, žáci budou doma," vysvětlila ředitelka školy Vítězslava Heroutová a dodala, že děti převezmou vysvědčení v řádném termínu, tedy v pátek 27. června.

Pro rodiče, kteří o úpravách školy vědí a znova o nich budou informováni na dalších třídních schůzkách, to znamená hledat pro děti na pět volných dnů navíc náhradní program, popřípadě i hlídání. „Určitě je to komplikace. Nejen pro nás, ale pro všechny. Nikdo z nás nemá tolik dovolené a volna, abychom prázdniny mohli pokrýt," řekla matka Ivana Pleskačová, jejíž syn chodí do první třídy. „Využijeme toho, kdo se najde," dodala ke hlídání.

Ředitelka Vítězslava Heroutová doufá, že práce výuku neohrozí. „Určitě  se zkomplikuje, protože se pravděpodobně budou dělat dva pavilony za provozu. Děti budeme přemisťovat po škole," vysvětlila Vítězslava Heroutová.

Stěhování žáků se týká pavilonů prvního stupně. Děti by se tak měly učit v odborných učebnách. „To by znamenalo částečné omezení, nemohly by se používat odborné učebny v plném rozsahu," dodala ředitelka. Zbylé pavilony, na kterých nelze pracovat za provozu, by měla firma udělat přes prázdniny.

Výuku by měli ve škole zahájit v pondělí 1. září. „Pokud se nic nestane. Když to bude nutné, tak bych dala na začátek září pět dní ředitelského volna, které můžu udělit na školní rok. Firma i my počítáme s tím, že to tak nebude. Stavbyvedoucí mi řekl, že by do 20. srpna chtěli  mít hotovo," dodala ředitelka Vítězslava Heroutová.

Na žáky, kteří přijdou v září do školy, čeká nové prostředí. Okna, která jsou původní,  tedy 42 let stará, se dočkají výměny. Fasáda zase zateplení. „Samozřejmě se na to těšíme.  Díky nové fasádě a výměně oken škola ušetří za energie a také bude hezčí," řekla učitelka  Radmila Dostálová.

Její slova o úspoře potvrzuje i místostarosta Martin Třeštík. „Škola je po energetické stránce jednou z nejslabších budov ve městě. Je tu hodně oken a velká plocha fasády. Spotřeba energií je hodně vysoká. Další věcí je, a to jistě potvrdí učitelé a žáci, že v letních měsících se výrazně zpříjemní klima,"  komentoval místostarosta Martin Třeštík, co zateplení přinese.

Podle projektové manažerky Jaroslavy Procházkové by úspora za energie měla dosahovat k více než půl milionu korun ročně.
Město na zateplení 2. ZŠ J. A.  Komenského získalo dotaci. Ta činí 11,92 milionu korun. Celkově vše bude stát 16 milionů a 48 tisíc korun.

Harmonogram
2. 5.  – převzetí stavby
19. 6. – konec výuky podle rozvrhu
20., 23., 24., 25., 26. 6. – ředitelské volno
27. 6. – předání vysvědčení
1. 9. – zahájení výuky (zřejmě)
30. 9. – nejzazší termín ukončení prací