Vedení I. ZŠ T. G. Masaryka v Milevsku je připraveno zahájit o prázdninách obnovu školního hřiště.

Obnova hřiště Projekt počítá s odvodněním, s výměnou stávajících antukových povrchů za umělé na bázi tartanu, s rekultivací travnaté plochy a opravou fasády a výměnou oken v budově na sportovní náčiní.

Vybraná firma by měla práce udělat za téměř 8,15 milionu korun včetně DPH. Jestli se to uskuteční, záleží na dvou faktorech. „Máme ve spolupráci s městem zažádáno o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Ta by mohla činit až pět milionů korun. Bez ní bychom to museli odložit,“ vysvětlil ředitel školy Martin Hrych. Dále bude ještě záležet na tom, jak rozhodnou 19. června zastupitelé, zda město školu podpoří v dofinancování projektu. Škola má ve svém investičním fondu tři miliony korun. Plánuje je také použít, pokud k tomu dá město jako zřizovatel souhlas.

Ve školním sportovním areálu se 18 let nic zásadně neopravovalo. „Když jsem sem nastoupil v roce 1998, bylo tu jen škvárové hřiště, pak jsme ve spolupráci s panem Našincem škváru vybagrovali a místo ní navezli hlínu a založili travnaté hřiště, které je tu od roku 2001,“ připomněl Martin Hrych. Přitom areál volně využívá i veřejnost.