Mirovice – Mirovičtí zastupitelé se roky zabývají tématem dílen v areálu místní školy. Na jejich revitalizaci mají už vypracovaný projekt, na který se podařilo získat dotaci 303 tisíc korun z programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje.

Realizace projektu ale musí podle starosty Josefa Vejšického počkat. „O prázdninách začala stavba školky, takže si teď nemůžeme dovolit platit z městského rozpočtu ještě dílny. Snažíme se na jejich stavbu najít vhodný dotační titul,“ vysvětlil Josef Vejšický. Na uskutečnění už mají čas jen rok, jinak bude muset město dotaci vrátit.

Poslední dva roky jezdí podle ředitelky školy Jitky Šebkové žáci 7. a 8. třídy za doprovodu pedagoga čtyřikrát za pololetí do dílen písecké SOŠ a SOU. „Odbornou výuku si vede učiliště. Loni nám hospodářská komora zajistila i autobus a letos je to také na dobré cestě,“ uvedla Jitka Šebková.

O co se jedná
Dílny v areálu školy hygiena zavřela před lety, protože stav budov je nevyhovující.
Vybavení, jako jsou ponky, nářadí a podobně, může sloužit dál.