„Zřizovatel může počet dětí zvýšit o čtyři na dvacet osm," vysvětlil starosta Zdeněk Herout.

Navýšení počtu dětí pro nový školní rok se týká všech tříd  v Kytičce a Pastelce a ve Sluníčku tří ze čtyř. Čtvrtá třída je totiž menší a tam by se více dětí nevešlo.

Ředitelka MŠ Sluníčko Zdeňka Fraňková je za udělení výjimky pochopitelně ráda. „Můžeme přijmout  více dětí. Na zápis jich přišlo 34, ale zatím nedokáži říci, jestli zapíšeme všechny zájemce,"  vysvětlila Zdeňka Fraňková a doplnila, že u dvou dětí se rozhoduje o odkladu školní docházky. Ve Sluníčku hrozí, že by školka nemusela přijmout jedno až dvě děti, které jsou malé. Tři roky jim budou třeba až příští rok na jaře.

Po zápisu pro nový školní rok, který se konal minulý týden v pátek, by podle slov starosty Zdeňka Herouta měly být školky naplněné akorát. „Zatím jsem nezaslechl, že by byla nějaká velká nespokojenost," komentoval zápis starosta. Stejně hovořil i místostarosta Martin Třeštík.           

„V minulých letech byly případy, že si rodiče třeba stěžovali, letos jsem nic nezachytil," dodal Martin Třeštík.             

 V Milevsku jsou čtyři mateřinky a výjimky z nejvyššího počtu dětí jim město uděluje každoročně.  „Ředitelka Klubíčka o udělení výjimky zatím nepožádala, ale měla o ni zájem v posledních letech každoročně.  V Klubíčku jsou speciální třídy, takže režim funguje malinko jinak," doplnil místostarosta.

V řadě okolích obcí zápis pro nový školní rok teprve bude.