Tak velké množství návštěvníků zvířátkům rozhodně nevadí. „Vodíme je do expozice trvale hendikepovaných zvířat, která zde dá se říct, mají trvalé bydliště. Například výr je zde už od roku 1993. Zvířata, která se zde léčí a která se chystáme vrátit do přírody, jsou umístěna odděleně,“ vysvětlil vedoucí záchranné stanice Libor Šejna.

V loňském roce záchranná stanice přijala 403 živočichů 59 druhů. Postarat se o tak velké množství zvířátek si vyžádá nemalé finanční náklady. K jejich pokrytí významně přispívají sponzoři. jednotliví občané částkou od 100 do 500 korun, větší částky přicházejí od organizací nebo z různých sbírek.

PODAŘILO SE:
Z 403 živočichů přijatých v loňském roce do Záchranné stanice Makov se jich do přírody podařilo vrátit 238, dalších 46 je ještě v léčení.

V minulých dnech na konto záchranné stanice přibylo 22 859 korun, které mezi sebou vybrali žáci ZŠ Jana Husa v Písku. „Sbírku jsme organizovali ve spolupráci s Nadačním fondem školy. Z tohoto projevu lidskosti a solidarity mám velkou radost,“ řekl ke sbírce ředitel školy Jan Adámek. Právě on po společné návštěvě s vnukem v ZOO Ohrada přišel s nápadem adoptovat nějaké zvířátko. Společně se svým zástupcem Michalem Horníkem ale potom navrhli věnovat výtěžek sbírky právě do záchranné stanice.

„Naši žáci stejně jako žáci jiných škol Makov navštěvují. Probrali jsme vše s deváťáky, se kterými spolupracujeme na důležitých akcích školy, a ti byli pro a o sbírku se postarali,“ doplnil Jan Adámek.

Podle slov Libora Šejny peníze využijí na nákup krmiva, které tvoří největší položku v rozpočtu záchranné stanice.