Stěhování tříd zpátky se uskuteční o příštích letních prázdninách. Do školní budovy se děti vrátí až na začátku příštího školního roku.

Provoz školky a školní jídelny, které jsou v sousední budově, se rekonstrukce netýká.