Zachování školy v Orlíku nad Vltavou uhájili na posledním jednání zastupitelé. Z řad návštěvníků totiž zazněl i razantní návrh, aby v budově vznikl třeba dům s pečovatelskou službou. Zastupitelé i další návštěvníci se ale shodli na tom, že škola v obci zůstane, i když ji teď navštěvuje jen 15 dětí a školku 16 dětí.

Zavírat školu by byl podle starosty Jana Máry krok zpátky. Je však nutné ji opravit. „Připravíme projekt na zvelebení školy, tříd a jejich vybavení a na vybudování komunitního centra v prostorách, které jsou teď nevyužité,“ vysvětlil Jan Mára s tím, že budou žádat o dotaci, která může být až 95 procent z uznatelných nákladů. Ty zatím odhadují kolem dvanácti milionů korun.

O dotaci chtějí podle starosty Jana Máry požádat letos na podzim z Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu. Zastupitelé proto schválili na zpracování projektové dokumentace Karla Petro z píseckého ateliéru Racek. To by mělo stát kolem 300 tisíc korun.

Na poznámky z řad návštěvníků, že je to velký zásah do rozpočtu obce, Jan Mára uvedl, že obec za loňský rok ušetřila 800 tisíc korun a na účtu mimo obecní rozpočet má z minulých let naspořené čtyři miliony korun. „Bez školy by obec neměla jak vzkvétat. Lidé se teď stěhují z měst na venkov a jsou ochotní dojíždět daleko do práce,“ dodal Jan Mára. Připomněl, že tu vzniknou po pozemkových úpravách stavební parcely a aby se sem přistěhovaly mladé rodiny s dětmi, musí jim mít v obci co nabídnout.

Rekonstrukcí budovy by se navíc snížily roční náklady, které v současné době prodražuje především vytápění elektrikou. Ke smutnému stavu budovy se vyjádřila i místostarostka a ředitelka místní ZŠ a MŠ Hana Lívancová: „Právě proto, že tu bylo v posledních letech málo místních dětí, se do školy nikdy nic neinvestovalo.“ Pokud by totiž k nutným opravám nedošlo, mohla by se v budoucnu škola zavřít. Ostatní zastupitelé se přidali: „Chceme sem přilákat i rodiny s nejmenšími dětmi, aby mohla obec fungovat dál.“

Podle bývalého ředitele školy a místostarosty sousedního Kožlí Filipa Peška, který stále do školy dochází, se tu děti k sobě hezky chovají bez rozdílu věku a pomáhají si. zatímco tady je to samozřejmost, ve větších školách ve městech to tak samozřejmé není. Navíc jsou z různých okolních obcí, takže se tu podle něj přirozeně vytváří dobré mikroklima lidí, kteří tu žijí. „Všechny mé tři děti tu prožily krásná léta a byla by škoda, aby škola skončila,“ uzavřel Filip Pešek.