V Památné knize měšťanských škol v Písku se o založení školy dočteme, že již v roce 1909 zaslaly učitelské sbory měšťanských škol (chlapecké i dívčí) místní školní radě spis datovaný 19. 12. 1909, ve kterém jsou vylíčeny nevhodné učebny na obou měšťanských školách umístěných v budově v Karlově ulici čp. 111 vedle radnice (nynější obchodní akademie).

„Žádáno, aby místní školní rada dala poměry ty vyšetřiti a přistoupila se stavbou školy na Pražské, dnešní ZŠ T. G. Masaryka, současně ku stavbě školy měšťanské. I zvolilo obecní zastupitelstvo zvláštní tříčlennou komisi (Fr. Vaň, měst. inženýr, J. Kadaník, ředitel měšť. škol, Al. Hoch, odb. učitel měšť. škol). Táž komise pověřena byla též vyhledáním několika vhodných míst v městě pro postavení nové budovy pro měšť. školy."

Po dvou letech jednání pak „obecní zastupitelstvo ve schůzi dne 16. 12. 1911 usneslo téměř všemi hlasy zakoupiti pozemky při náměstí Husově za 30 212 K. Obnos ten opatřil se výpůjčkou od městské spořitelny".

Poté byla vypsána veřejná soutěž a ustavena porota 
k posouzení nabídek. Porota se sešla 29. 4. 1912 a ze 36 došlých projektů byl jako nejvhodnější vybrán projekt s názvem Osvětou k svobodě projektantů Bedřicha Kubálka a Františka Kutta.

Stavba secesní budovy školy začala v roce 1914 a její průběh negativně ovlivnila první světová válka. Přes všechny z toho vyplývající obtíže, zejména nedostatek řemeslníků 
a stavebních dělníků, byla stavba již v roce 1916 dokončena a 2. října téhož roku začalo vyučování. Celkové náklady na stavbu činily 515 tisíc korun a tato částka byla opět získána výpůjčkou u městské spořitelny.

V souvislosti s pětistým výročím smrti Mistra Jana Husa bylo na počest této významné a statečné osobnosti našeho národa vybráno také jméno školy a na průčelí budovy byl umístěn Husův reliéf.

Současně se stavbou školy nechalo město před budovou vyhloubit studnu s pitnou vodou. Před školou byla 7. března 1920, v den narození prezidenta republiky T. G. Masaryka, zasazena lípa, dodnes nesoucí jeho jméno. Prostranství před školou se změnilo v park.

Školní budova měla dvě části, chlapeckou a dívčí, se samostatnými vchody. V letech 1957 – 1958 byl postaven na školním dvoře pavilon dílen, který byl v roce 1996 rekonstruován a byly 
v něm umístěny první třídy. Výrazné stavební úpravy přišly v letech 1976 – 1979, kdy byla postavena nová budova se školní jídelnou. Areál školy byl uzavřen v letech 1990 – 1994 vybudováním sportovní haly. Historická budova je jednou z dominant města a je dobře viditelná ze širokého okolí.

Ve vedení školy se za 90 let vystřídalo 16 ředitelů. Nejdéle stál v čele Husovky ředitel František Man, celých 29 let – od roku 1975 do roku 2004. Husova škola patří dnes mezi tradiční instituce města, což potvrzuje také důležitý fakt, že od svého založení do dnešních dnů nesla vždy ve svém názvu jméno Mistra Jana Husa.

Pedagogové a provozní zaměstnanci připravili bohatý program oslav. Ty zahájí 30. září repríza úspěšného muzikálu Praholky v Divadle Pod čarou. Již před prázdninami se konaly sportovní soutěže pro žáky a soutěž Naše rodina v naší škole. Další program pro děti i dospělé bude pokračovat od 3. října. Týden oslav vyvrcholí dnem otevřených dveří v pátek 7. a v sobotu 8. října. V pátek v 15 hodin bude odhalena pamětní deska na historické budově za účasti představitelů města a následně se uskuteční slavnostní shromáždění ve školní jídelně. V sobotu je na programu ples školy 
v kulturním domě.

Na oslavy zveme také bývalé zaměstnance školy 
a bývalé žáky. Patří mezi ně řada známých osobností – olympijská vítězka a mistryně světa Kateřina Neumannová, vedoucí odboru školství a kultury MÚ Písek Marie Cibulková, primářka Helena Kajtmanová, reprezentantka v házené Alena Stellnerová, bývalý ředitel školy František Man, scénárista Karel Čabrádek, herec Petr Brukner, bývalý starosta Miroslav Sládek, profesor Martin C. Putna, senátor a ředitel Zemského hřebčince Písek Karel Kratochvíle, ředitel SPŠ a VOŠ Jiří Uhlík, ředitel Obchodní akademie Písek Pavel Sekyrka a soudce Nejvyššího soudu Vladimír Kůrka. Účastníky oslav přijde pozdravit také starostka Písku Eva Vanžurová.

Součástí každého výročí jsou přání. Naše jsou adresována pedagogům a ostatním zaměstnancům školy, rodičům našich žáků, všem, kteří se školou spolupracují a pomáhají jí, ale především našim žákům. Všem chceme popřát, aby se v naší škole dobře cítili a rádi se do ní vraceli. Aby, zejména pro děti, zůstala pevnou jistotou, místem důvěry a otevřenosti, místem, kde vedle práce a povinností zažijí radost a kamarádství.

JAN ADÁMEK,
ředitel ZŠ Jana Husa v Písku