Žáci třetí třídy si vyzkoušeli práci s hrou DIPO-násobení a dělení a také s matematickými váhami, které jsou vhodné jak na porovnávání, tak i na sčítání a odčítání, ale dokonce i na procvičování malé násobilky. Žáci čtvrté třídy si zase zkusili práci na koberci mapy ČR a žáci druhého stupně práci s mapou Evropy.

Mgr. Marie Kortanová, správce učebny