Ve škole je podle ředitele Martina Hrycha celkem 96 oken. „Kromě tělocvičny jsou v budově školy všechna okna původní z roku 1935,“ doplnil Martin Hrych. S výměnou oken a zateplením souvisí nutná ventilace vzduchotechnikou. Vyměnit by se měly i kotle, které jsou z roku 1996.

Přesto je podle ředitele v nejhorším stavu budova družiny a jídelny, která je ze 70. let. Především školní kuchyně potřebuje celá zrekonstruovat. V současné době škola připravuje projekty a studie, aby mohla včas žádat o dotace.