Skauti je rozvážejí do jednotlivých evropských zemí, i do České republiky. V Písku bývá každý rok Betlémské světlo rozdělováno skauty středisek Oheň života a Gáhál.

Betlémské světlo je v celé Evropě výsostně skautská akce. Skautům na něm velmi záleží a prožívají ho se vší opravdovostí. Proto je obvyklé, že světlo rozdělují sami skauti. Pokud by se dělo jinak a i vy berete věc vážně, doporučujeme obezřetnost. (Zažili jsme v Písku i rozdávání „betlémského světla“ ještě před tím, než bylo přivezeno do Evropy.)

Na Štědrý den od 10 do 12 hodin rozdělují světlo skauti a skautky střediska Gáhál v klášterním kostele Povýšení sv. Kříže na Velkém náměstí a v kostele sv. Václava na Václavském předměstí. Rozdělování světla je doprovázeno hraním a zpěvem koled. Na Václavském předměstí chodí skauti navíc s Betlémským světlem po domech po celé čtvrti.

Ve stejném čase budou s Betlémským světlem skauti střediska Oheň života u kostela sv. Karla Boromejského na Hradišti, u Nového mostu před obchodním domem Racek a u železničního přechodu Na Trubách.

Skauti a skautky všech píseckých středisek se s Betlémským světlem vystřídají i před živým betlémem u děkanského kostela na Bakalářích v neděli 23. prosince mezi 13. a 17. hodinou.
Radostné Vánoce všem přejí členové píseckých skautských středisek.

Za písecké skauty MUDr. Václav Boček st.