Zhotovitel, kterým je  písecká firma Strabag, však požádal o prodloužení termínu a jeho  rozdělení na dvě části.

Práce by podle smlouvy o dílo nově měly skončit do 23. listopadu. Důvodem je skalní podloží, které zpomalilo  pokládání dešťové a splaškové kanalizace  ve druhé etapě rekonstrukce   od křižovatky Erbenovy a Šafaříkovy ulice.  Není to poprvé, co se při rekonstrukci komunikací nebo inženýrských sítí  objeví skalní podloží, o kterém  projektant ani zhotovitel nevěděli, přitom v okolí ulice se již několikrát stavělo.

Strabag také vyhověl žádosti firmy E-ON, která  překládala  vzdušné elektrické vedení do země a subdodavatel nedodržel  dohodu.
Druhý změněný termín se týká finálních povrchů,  které by měly být dokončeny do závěru letošního roku.  Důvodem je  rekonstrukce teplovodního potrubí Teplárnou Písek  v křižovatce ulic Šafaříkovy a Dobrovského.

„Radní na čtvrtečním jednání změnu termínu  a uzavření dodatku se společností Strabag schválili, ale nebude navýšen rozpočet na tuto akci," uvedl starosta Písku Ondřej Veselý (ČSSD).

Cena rekonstrukce  v Erbenově ulici  přesáhne 30 milionů korun. Je kompletní a zahrnuje chodníky, inženýrské sítě a zeleň. Součástí zakázky je také rekonstrukce veřejného osvětlení a dopravního značení.

Město Písek věnuje na opravy komunikací každoročně  nejméně sedm procent ze svého rozpočtu.