„Čistírnu odpadních vod nám to tak poškodilo, že jsme ji museli na několik dní vyřadit z provozu. Kromě toho máme poničené komunikace a kanalizaci," informoval starosta Mirovic Zdeněk Bárta s tím, že město požádá ministerstvo pro místní rozvoj i Jihočeský kraj o finanční pomoc na odstranění následků povodně.

Problém je v Mirovicích především s nedostatečně čištěnou řekou Skalicí. „Povodí Vltavy by se mělo starat o tok řeky. Ta potřebuje vyčistit, odbahnit koryto a revitalizovat břehy," vyjmenoval starosta.

Město nyní chce Povodí Vltavy písemně vyzvat, aby se pustilo do přípravných prací. „Průtok řeky má nízkou kapacitu a je třeba opravit také tarasy," doplnil starosta Zdeněk Bárta.

Mirovičtí by chtěli společně s Povodím Vltavy vybudovat na Skalici další protipovodňová opatření, která by zamezila zaplavení města v případě povodní.