Společně tu pracovali policisté, celníci a zaměstnanci krajské pobočky Centra služeb pro silniční dopravu, kteří měli konkrétně na starosti vážení vozidel.

Hned druhá kontrolovaná nákladní souprava vykazovala nedostatky. Největším byl nedovolený počet zapojených dálkových světel, jejich světelná intenzita mohla znamenat při noční jízdě velké nebezpečí pro protijedoucí. Muž, který soupravu řídil, navíc u sebe neměl profesní osvědčení, které ho opravňuje k usednutí za volant vozu s váhou větší než sedm a půl tuny.

„Policisté si berou na starost dodržování souboru předpisů pro mezinárodní přepravu a také technický stav vozidel. Celníci kontrolují náklad a k němu potřebné náležitosti a každý vůz pak putuje na mobilní váhu,“ řekla okresní policejní mluvčí Hana Moltašová.

Právě váha, která nesmí celkově přesáhnout 48 tun (ve Spolkové republice Německo nesmí přesáhnout 40 tun, poz. redakce), byla v minulosti častým problémem, na který doplatily snad všechny naše silnice.

Důležitou složkou kontroly je také dodržování předepsaných přestávek na odpočinek.

„Kotouček tachografu tohle prozradí naprosto přesně a řidiči dobře ví, že policisté jsou v tomto ohledu nekompromisní,“ řekla Hana Moltašová.

Bilance ve čtvrtek nebyla dobrá. U pěti zastavených kamionů kontroly zjistily jedno přetížení, jeden vůz měl technickou závadu, jeden řidič neměl potřebné doklady a jeden nedodržel nařízené přestávky.