V současné době dělníci pracují v části obce vedoucí od hlavní silnice směrem na Zvíkovské Podhradí. Projet se tudy nedá už od jara, ale pozitivní je, že bude brzy hotovo. Druhá etapa, na které se začalo dělat v květnu, má být dokončená do 1. října. Místním to však ještě stihne zasáhnout do tradiční pouti, která se obvykle koná na uzavřené návsi na hlavním tahu z Písku na Tábor. Starosta Petr Kápl však ujišťuje, že pouť bude. „Posvícení se určitě konat bude, byť bez uzavírky centra obce, tedy za provozu na hlavní komunikaci,“ podotkl s tím, že pouť se koná o víkendu 30. září a 1. října. „Firma má sice v plánu dokončit práce dříve, ale nebudeme na to spoléhat. Může to zkomplikovat špatné počasí nebo cokoli jiného. V každém případě oficiální uzavírka silnice na Zvíkovské Podhradí platí do 1. října,“ doplnil starosta.

Obec mění postupně vodovod a kanalizaci, kterou odděluje na dešťovou a splaškovou. Pracuje se na tom po částech od roku 2020, kdy se dala do provozu nová čistírna odpadních vod. Hotovo ještě zdaleka není, ale velký kus práce už se udělal. „Zbývá nám ještě jedna část obce plus výměna starého vodovodního řadu v Horním Záhoří, Kašině Hoře a Jamném, kde už je také ve velmi špatném stavu,“ informoval Petr Kápl.

Kromě sítí buduje obec nové chodníky a zastávky z Horního do Dolního Záhoří. Správa a údržba silnic pak v součinnosti s ní opravuje povrchy komunikací. Mimo jiné se rozšířením zpřehlední nebezpečná křižovatka před bývalou poštou. Autobusy u zastávek budou už zastavovat mimo vozovku, což přispěje k větší bezpečnosti hlavně dětí.