Ještě do poloviny letošního roku plánuje Ředitelství silnic a dálnic Jihočeského kraje podat žádost o vydání stavebního povolení na první etapu stavby, tady úsek Protivín - Vodňany. Podle původních odhadů už se mělo v této době začít stavět, ale jak potvrdil mluvčí ŘSD Adam Koloušek, termín se posouvá. „I vzhledem k ostatním projektům plánovaným v Jihočeském kraji předpokládáme zahájení této stavby až na přelomu 2026/2027," informoval a doplnil, že se jedná o úsek dlouhý necelých sedm kilometrů.

Začátek úseku je za stávajícím nadjezdem nad silnicí I/20 z ulice M. Krásové v Protivíně. Součástí stavby bude také nová mimoúrovňová křižovatka u protivínské Normy. V současné době se jedná o místo častých dopravních nehod. „Nově se vyřeší také stávající křižovatka s odbočením na Chvaletice a Milenovice, jejíž dnešní podoba se zruší," popsal Adam Koloušek s tím, že ji nahradí most na silnici I/20, pod nímž povede účelová komunikace. Ve směru od Vodňan na Protivín bude zachováno pravé odbočení na Milenovice s odbočovacím pruhem.

Betonáž mostu v Týně nad Vltavou.
Jihočeský kraj vloží do mostů a silnic přes dvě a půl miliardy, podívejte se kde

Zruší se též průsečná křižovatka u Radčic, kterou nahradí nadjezd přes silnici I/20. Ve směru od Písku bude zachován odbočovací pruh do obce. Místní komunikace pak bude propojovat Radčice a Loucký mlýn a zároveň poslouží jako přístup k autobusovým zastávkám. Zastávky jsou navržené s dělícím ostrůvkem a nástupní plochou. Silnice I/20 v místě nadjezdu mimoúrovňového křížení u Vodňan projde minimálními úpravami. Předpokládané náklady na první etapu jsou 700 milionů korun.

Na etapu Písek - Protivín v současné době běží územní řízení. „Očekáváme, že územní rozhodnutí by mělo být vydáno ještě v první polovině tohoto roku," konstatoval Adam Koloušek s tím, že následně je v plánu začít s postupnou přípravou dokumentace pro stavební povolení.

Most u Protivína půjde k zemi a postaví se nový. Silnici I/20 čeká velký zásah.
Most v Protivíně čeká demolice. Jezdit se bude přes Strakonice

Tato etapa řeší více než deset kilometrů silnice. Mimo rozšíření pruhů bude též upravena mimoúrovňová křižovatka u Písku, kde bude z důvodu bezpečnosti doplněn odbočovací pruh ve směru na Písek. Křižovatka Nový Dvůr bude kvůli nedostatečným rozhledovým poměrům zrušena. Nahradí ji nový nadjezd přes silnici I/20.

Součástí přestavby jsou úpravy čtyř stávajících mostů a kromě toho mají vzniknout tři nová mimoúrovňová křížení se třemi novými nadjezdy přes silnici I/20, nový most o délce 27 metrů přes migrační koridor a lávka pro pěší a cyklisty. Předpokládané náklady této etapy jsou 800 milionů korun. Začít stavět by se mohlo v roce 2028.

Cílem plánovaného rozšíření silnice I/20 na uspořádání 2+1 je zvýšení kapacity stávající komunikace. Stavba přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jelikož na frekventované komunikaci usnadní předjíždění pomalejších vozidel. Uspořádání 2+1 umožní pravidelné střídání předjížděcího jízdního pruhu pro jeden a druhý směr v pravidelných vzdálenostech. Délka úseků se odvíjí od výškového vedení trasy a také od umístění křižovatek.