Druhým největším panelovým sídlištěm ve městě  je Jih. Žijí zde tři a půl tisíce obyvatel, kteří mají stále více důvodů k nespokojenosti. Není se co divit, sídliště se začalo stavět v polovině sedmdesátých let minulého století a  potřebuje  mnohé věci opravit nebo postavit znovu.

Změny jsou už na dohled, město  má připravenou první etapu regenerace. „Je již vydané stavební povolení, které však zatím nenabylo právní moci. Předpokládané náklady jsou 9,3 milionu korun, ale je pravděpodobné, že se ve výběrovém řízení podaří tuto částku snížit. První etapa regenerace začne letos. Pokud dotaci nedostaneme, bude se stavět jen z peněz města," informovala Ivana Adámkové z odboru rozvoje, investic a majetku města.

Písek požádal o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, která může činit až 70 procent nákladů, maximálně však čtyři miliony korun. Ještě před žádostí o dotaci se uskutečnila anketa mezi obyvateli Jihu,  do které se zapojilo  165 respondentů. Největší kritika se snesla na přemostění, které vede  do horní části sídliště a k mateřské škole.  Úpravy začnou právě u tohoto přemostění, které se strhne, nahradí ho bezbariérový přístup a schodiště.           

  V názorech na nový projekt  jsou názory lidí půl na půl.

„Obyvatelé této lokality  už dlouhodobě řeší vybudování přístupové cesty k obchodní zóně.  Zpracovává se projektová dokumentace a řešením bude cyklostezka," uvedla Ivana Adámková.