Investor, kterým byla společnost Urban Survival, stihl ještě na jaře 2022 požádat o změnu územního plánu. Cílem jeho zájmu byla Družba a přiléhající okolí, kde chtěl postavit nové bytové domy nabízející 167 mimo jiné družstevních bytů, komerční prostory pro obchody i služby, podzemní parkoviště a nové náměstí. Aby se mohla Družba srovnat se zemí a na jejím místě vyrůst nové objekty, bylo třeba v první řadě změnit územní plán města, který je s tím v rozporu. Místo plochy občanského vybavení zde mají být plochy smíšené obytné.

Studie výstavby nových bytových domů na sídlišti Jih v Písku.
Další vize budoucnosti: Družbu na Jihu mají nahradit nové bytové domy

Město se změnou územního plánu souhlasilo s tím, že náklady s tím spojené uhradí investor. Ten však zaplatil pouze zálohu a dostal se do insolvence. Zastupitelé Písku se tak na svém posledním jednání dostali před otázku, zda v procesu změny územního plánu pokračovat i za cenu, že náklady půjdou nakonec za městem. Po krátké debatě se shodli na tom, že změna územního plánu bude v této lokalitě přínosná. „Zvýšíme tím potenciál lokality. Ozývají se i další zájemci a i když zatím není žádný konkrétní záměr, přispějeme tím ke zlepšení stavu,“ míní místostarostka Petra Trambová. Podle zastupitele Tomáše Freiberga by se měla nějak uchopit celá lokalita. „Zasloužila by si zkrášlit, teď to není ideální brána do města,“ doplnil.

Zastupitelé tedy schválili dokončení změny územního plánu na náklady města. Slíbili též, že se uskuteční veřejné projednání s obyvateli.

Aktuální dění kolem lokality rozvířilo také diskuzi na téma Družba. O její využití se začal zajímat i starosta Písku Michal Čapek. „Byl jsem se tam podívat a pohovořil s majitelem objektu. Líbilo by se mu, aby to sloužilo veřejnosti, ideálně dětem a mládeži. Jsou to ale tak obrovské prostory, že si vůbec neumím představit, kdo by to dokázal provozovat,“ poznamenal starosta.

Sídliště Jih v Písku dostane nové multifunkční hřiště.
Sídliště Jih v Písku dostane nové multifunkční hřiště. Nahradí staré asfaltové

Majitel Jaroslav Lískovec, který v Družbě od devadesátých let provozoval legendární diskotéku a pořádal plesy, se v současné době k prodeji nepřiklání. Přistoupil na návrh společnosti Urban Survival, která zde chtěla částečně zachovat kulturní a společenské vyžití, ale když z toho sešlo, od myšlenky prodeje opět ustoupil. V objektu v současné době pronajímá vinárnu a veterinární kliniku. Zbytek se snaží postupně rekonstruovat.

Celý příběh Družby a jejího majitele - od období největší slávy, přes mnohaletý soud až po současný stav - přineseme v příštím týdnu.