Starostka Eva Vanžurová a místostarostové Josef Knot a Jiří Hořánek je informovalo o významných akcích a plánech do budoucna, o hospodaření města a práci městského úřadu.

Účastníkům setkání zahrála a zazpívala Klára Brožová, studentka píseckého gymnázia a zástupci Základní umělecké školy Otakara Ševčíka předali starostce dar v podobě obrazu.