Právě u této obce 25. března 1420 na Strakonicku nedaleko hranic s Píseckem husité vedení Janem Žižkou porazili početnější a lépe vyzbrojené vojsko strakonických křížovníků a píseckých železných pánů. Od 14 do 16 hodin mohou návštěvníci vidět rekonstrukci bitvy, kde kromě husitských vozů bude přes 200 bojujících a také obrnění jezdci.

Program pro děti i dospělé připravený sdružením Plzeňský Landfrýd začne v 10 hodin. Vedle dobového tábora a tržiště diváci uvidí šermířské souboje a zahraje i středověká kapela.