Nejen, že se všichni „vyšvihli“ (přišli slavnostně oblečení – dívky šaty, hoši saka a košile), ale připravili si i hostinu. Každý přinesl něco dobrého, co sám připravil (nebo alespoň pomáhal připravit). A tak se slavnostní tabule prohýbala pod svatebními koláčky, různými zákusky a makronkami, jednohubkami a párečky … K tomu ještě přiložili pracovní postup – jak tvořili své delikatesy (a vznikla kniha kuchařských receptů 6. třídy).

Svatba se vydařila – ženich a nevěsta si řekli své ANO. A šesťáci si snad uvědomili, že svatba je slavnostní a důstojná událost.

Tři květnové dny prožila 6. třída na Šumavě. Cílem výletu bylo utužit vztahy a přátelství.

A jaké jsou dojmy šesťáků?

• Bavil mě ranní běh.

• Chutnala mi zmrzlina a hra na krále a dvořeníny

• Byla tam sranda, příště by to mohlo být delší

• Legrace s Agátkou (pes paní učitelky). Líbilo se mi, jak jsme si hladili koně, kteří utekli na louku.

• Dobré počasí.

• Jízda vlakem byla moc fajn. A hry u ohně.

• Chodili jsme lesem poslepu. A stopovali jsme prasata.

• Noční bojovka (stezka odvahy) byla zábavná . A hry v lese mě taky bavily.

• Lezli jsme na balíky slámy a tam skákali a fotili se.

A dojmy paní učitelek? Myslím, že výlet se vydařil. Děti neřešily, když si jedna dívka nehrála s míčem a raději pletla věnečky z pampelišek, když někdo zůstal ležet na louce, protože ho bolely nohy a ostatní šli skákat na balíky slámy, když jeden chlapec potřeboval dospat probdělou minulou noc a ostatní, když přišli ze stezky odvahy, svítili jen baterkami, šeptali a našlapovali po špičkách.

Nevadila jim práce v kuchyni, protože pochopili, že o stravu se musí postarat vlastním úsilím. Jeden chlapec dokonce připravil pro celou třídu vaničku zmrzliny. Bylo příjemné vidět, jak se děti vzájemně přijímají takové, jaké jsou. A bylo naplněno heslo výletu, které si děti stanovily jako cíl? JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO… To prověří všední dny ve škole.

Jana Slavíková, ZŠ Cesta Písek