Dnes odpovídají obyvatelé   Bernartic, Borovan a Branic.

Jiří Pinc
Srlín u Bernartic 

Jsem hrdý na to, že v téhle obci žiji. Jsem patriot. Měli bychom vyhrát, protože pro to něco děláme. Dobří jsme ve všech sférách, v práci, kultuře i ve sportu. V této soutěži máme  zkušenosti s umístěním na předních místech, a proto víme, že kvalitní prací se mohou úspěchy opakovat.

Radek Hrneček
Borovany

Myslím, že opět máme šanci na úspěch. Můžeme se hlavně pochlubit bohatým společenským životem. Koná se u nás řada akcí. Moc se mi například líbila benátská noc, kdy se plavily lodě po rybníku, vydařený byl i masopust a nesmím zapomenout ani na vánoční besídku dětí.

Pavel Zeman
Branice
Naše vesnice by měla vyhrát proto, že je prostě nejlepší! Nemáme tu sice velké památky, ale i historie obce samotné je zajímavá a poutavá. Zájemci se o tom mohou přesvědčit v Prohledáriu – obecním muzeum.  A hlavně jsou tu zajímaví lidé, kteří se snaží  pro ostatní spoluobčany něco dělat. V tom je právě naše ves výjimečná. Snad každý měsíc se tu konají dvě až tři akce: besedy, ukázky řemesel, dětský den, sportovní akce, bály, filmové večery, posezení se sousedy, ochotnické divadlo, setkávání se u výstav v knihovně a mnoho dalších. Prostě je nám milá ta naše vesnička, dobře se nám tu žije a proto by měla vyhrát.

Příště budou odpovídat obyvatelé Horosedel, Kestřan a Kluk.