Mši svatou sloužil Norbert Vehovský, administrátor a rektor baziliky na Strahově.Mezi tradičním bohoslužbami sloužil v neděli mši svatou Norbert Vehovský, administrátor a rektor baziliky na Strahově. "Byl děkanem v Sepekově přede mnou a dvanáct let tuto farnost spravoval," připomněl představený milevského kláštera, pod který sepekovský kostel spadá, Mikuláš Selvek.

Druhá pouť se uskuteční o víkendu 14. a 15. září. První mše svatá bude v sobotu od 18 hodin s novoknězem strahovské kanonie Štěpánem Jakubem Tichým a druhá bude v neděli od 8 hodin s Mikulášem Selvekem. Slavná mše svatá bude v 10.30 hodin s převorem strahovského kláštera Martinem Jozefem Bartošem. Te Deum s poutním požehnáním začne v 15 hodin a poté zazpívá Marie Farová dobové mariánské sepekovské písně.