Město se domluvilo se společností Linnet eu a zakoupilo 15 speciálních tísňových hodinek, které budou ze strany Anděla na drátě bezplatně zapůjčeny potřebným klientům, kteří o tuto službu projeví zájem. „Klienti budou moci díky nim při nenadálé situaci a bezprostředním ohrožení přivolat pomoc. Stisknutím tlačítka se odešle tísňová zpráva na odborného asistenta, který bude situaci se seniorem hned řešit,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí Michaela Baslerová.

Služba bude všem uživatelům k dispozici sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Poplatek za ni bude 380 korun měsíčně, přičemž první dva měsíce služby budou zdarma.

Anděl na drátě je registrovaná sociální služba – tísňová péče. Díky ní bude zajištěna například rychlá pomoc při stisknutí SOS tlačítka na hodinkách, detekce nepohybu podle nastavené lhůty a zdravotních problémů nebo GPS monitoring polohy, aby bylo možné v případě potřeby zacílit pomoc. Součástí služby je také linka důvěry a bezpečí a poradna.

„V Písku byla tísňová péče již poskytována. Její dodavatel však s provozováním této služby končí, proto bylo nutné oslovit ke spolupráci jinou službu,“ poznamenala Michaela Baslerová. Tísňové hodinky budou zapůjčeny i stávajícím uživatelům tísňové služby, pokud o to projeví zájem. Svým klientům je budou doporučovat poskytovatelé sociálních služeb ve městě.

Petra Měšťanová