V klidné a bezpečné atmosféře budeme našim klientům nabízet široké spektrum smyslových podnětů. Jedná se o kombinaci hudby, světelných efektů, jemných vibrací a pomůcek pro stimulaci hmatu a aromaterapie. Klienti budou pravidelně docházet ve stanoveném čase a každý klient bude mít svůj individuální program.

Po prohlídce multismyslové relaxační místnosti bylo připraveno menší občerstvení a ve společenském sále od 14 hodin hudební vystoupení Dudácké muziky pod vedením Pavla Reitmaiera ze ZUŠ Strakonice.

Eva Ešlerová, aktivizační pracovnice Domova pro seniory Světlo v Drhovli