Při hudbě a zpěvu se představily i netradiční masky, předváděly různé pohybové hry a taneční kreace. Nejvíce zaujala mladá jeptiška, která stepovala a tančila s klienty na vozíku. Zajímavá byla i maska broučka, který obsluhoval klienty domu dobrotami, které kuchaři v kuchyni připravili.

Aktivizační pracovnice perfektně akci organizovaly, připravovaly a řídily. Jejich pozitivní energie se brzy přenesla na všechny přítomné. Všichni klienti odcházeli příjemně naladěni, syti a spokojeni. Dík patří především vedení domova, zdravotním sestřičkám, aktivizačním pracovnicím, pečovatelkám i ostatním zaměstnancům, kteří významně přispěli k tomu, že starší lidé se pobavili a zapomněli na neduhy stáří.

Za všechny obyvatele domova seniorů Mgr. Marie Mádlová, Anna Klostermannová, Marie Chmelíková a Božena Stonišová