Obědy dodávají ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. K. Tyla, které požádaly o zvýšení ceny. Jako důvod uvádějí opakované zvyšování mezd nepedagogických pracovníků i zvyšování režií na provoz kuchyně. „Je to pochopitelné. Školy nemohou obědy dotovat ze svého. Zvýšení ceny nebude pro seniory takový nápor, 60 korun za oběd je podle mě akceptovatelné,“ uvedla starostka Eva Vanžurová.

Obědy budou stát seniory ve všední dny 60 korun, o víkendech a svátcích 63 korun.