Semický kříž, jak lidé nazývají křižovatku hlavní silnice z Písku do Českých Budějovic s místní komunikací Semice – Smrkovice, dělá místním hodně starostí. Motoristé se většinou musí obrnit trpělivostí a navíc riskují dopravní nehodu s příliš rychlými kolegy na hlavní silnici.

Obyvatelé Semic se už delší dobu dožadovali řešení tohoto dopravně nebezpečného místa, ale výsledek je spíše rozčílil, než uklidnil. Ředitelství silnic a dálnic zvolilo nejlevnější a také nejrychlejší úpravu – optickou psychologickou brzdu s akustickým efektem, jednoduše řečeno pruhy na vozovce, a povolená rychlost se snížila na 70 kilometrů. Jenomže akustický efekt je tak silný, že nenechá lidi v okolí ani vyspat. „ Je to pouze polovičaté řešení, a to jsme rozhodně nechtěli," zlobí se předseda Osadního výboru Semice Milan Smola, ke kterému nejvíce směřují stížnosti spoluobčanů.

Semičtí trvají na stavbě nadjezdu. „Jsme si vědomi toho, že je to záležitost na deset, patnáct let z hlediska přípravy i financování. Proto žádáme, aby pruhy byly odstraněny ihned a nahrazeny něčím jiným, co by řidiče přimělo sundat nohu z plynu," zdůraznil člen Osadního výboru Semice Ladislav Soukup.

O návrzích opatření jednali v závěru uplynulého týdne zástupci města a Ředitelství silnic a dálnic Č. Budějovice. „Přizváni byli také dopravní policisté a členové osadního výboru a zvažovaly se možnosti jak z hlediska časového, tak i finančního," uvedl Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy MÚ Písek. 

Hluk způsobený projíždějícími auty už zlobí i obyvatele Smrkovic, a proto požadavek svých semických sousedů podporují. „Pořádný rámus je tu zvláště v noci, kdy šoféři příliš tachometr nesledují, což platí hlavně pro řidiče těžkých nákladních automobilů," připomíná Jaroslava Císařovská ze Semic. „Já si myslím, že zpomalovací pruhy docela fungují, alespoň mě to nutí ubrat plyn," řekl svůj názor čtyřiadvacetiletý Zdeněk Kadlec z Českých Budějovic.

Krátkodobé opatření, kterým je psychologická brzda s akustickým efektem, se u místních nesetkalo s pochopením. Na schůzce zástupců města a Ředitelství silnic a dálnic Č. Budějovice však padaly návrhy i na střednědobá opatření. Je možné rozšířit křižovatku a vyznačit odbočovací pruhy. K tomu je však nutné stavební povolení. Řešením by mohla být okružní křižovatka, která by se do tohoto místa po úpravách terénu vešla. „Centrum dopravního výzkumu Brno, což je velmi uznávaná organizace, nám doporučilo využít zkušeností z Lipníka nad Bečvou, kde v podobném místě postavili okružní křižovatku v loňském roce. Nahradili tak křižovatku smrti, která byla vůbec nejhorší v celé republice. Určitě se poznatky a zkušenostmi z Lipníka nad Bečvou budeme zabývat," vysvětlil Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy MÚ Písek.

Dlouhodobým záměrem je vybudování nadjezdu, což právě prosazují Semičtí. Další jednání bude na podzim.