Bylo jím mokré sele divočáka, které se nejspíš v deštivé noci ztratilo své rodině. Zmateně pobíhalo po silnici a kolem ní. Z aut a z nevěřícně zírajících řidičů si nic nedělalo.