Peníze jsou určeny pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Nábřeží 1. máje, ve Svatoplukově ulici, v Purkraticích a ve středisku U Sadů na Fügnerově náměstí.

Částka je vyšší než v předcházejících letech vzhledem k tomu, že Naděje rozšiřuje své služby.V minulém roce město tomuto občanskému sdružení pronajalo objekt v Purkraticích, kde se stará o budovu i její nájemníky. Peníze vybrané za nájem může investovat zpět do činnosti střediska.

Pracovníci Naděje jsou v celodenním kontaktu s klienty a mohou dále rozšiřovat a zkvalitňovat sociální služby. Situace v této lokalitě se celkově zklidnila.

„Zlepšilo se prostředí domu stejně jako spolupráce s jeho obyvateli. Vzhledem k dosavadním dobrým zkušenostem město stejným způsobem pronajme Naději také budovu ve Svatoplukově ulici, kde budou služby fungovat ve stejném režimu jako v Purkraticích," vysvětlila místostarostka Písku Hana Rambousová.

Ke zkvalitnění přispívá i skutečnost, že občanské sdružení rozšířilo práci s dětmi a mládeží až do věku šestadvaceti let. Nahradí tak z části služby, které mělo poskytovat komunitní centrum, jehož výstavba se za pomoci evropských peněz připravovala u sídliště Portyč.

Činnost občanského sdružení Naděje je financována z více zdrojů. Kromě příspěvku od města Písek jsou to dotace na poskytování sociálních služeb z ministerstva práce a sociálních věcí a z Evropské unie.