„Někdo se tam zabije, to nemůžeme nechat v tomhle stavu přes zimu," podotkl místostarosta města Vojtěch Bubník. Městské služby Písek proto do konce srpna vybudují za půl milionu korun schodiště nové.

Páska zamezující vstupu na nebezpečnou část schodiště se před píseckým plavečákem objevila už před třemi lety. Provizorní opravy vydržely vždy jen chvíli. Městské služby Písek, které budovu spravují i provozují, do větších oprav neinvestovaly, protože plavecký bazén měl být zbořen a nahrazen novým už v roce 2013. Plán ale městu zatrhli obyvatelé v referendu. Nakázali městu plavecký bazén udržet v provozu, dokud se nepostaví plavečák nový. Pro ten má zatím město vybrané pouze místo pod lesnickou školou.

Komplikace s opravou současného bazénu mají na svědomí zastupitelé. Ti odmítli šestimilionové navýšení částky na opravu budovy a zařízení. Seznam nutných oprav přitom čítá pět stran. „Zastupitelé zahnali Městské služby Písek do slepé uličky. Rozhodli o opravách nutných k provozování bazénu na dobu pěti let. Navýšení částky na opravu na 18 milionů ale zamítli. Museli jsme proto zrušit výběrové řízení," podotkl Vojtěch Bubník. 

Do oprav plaveckého bazénu se tak pustí Písečtí „salámovou" metodou a jako první plátek bude na řadě vstupní schodiště. Už tady ale MSP narazily. „Ve výběrovém řízení jsme obeslaly šest firem. Nedostali jsme ale žádnou nabídku, dvě firmy se omluvily z kapacitních důvodů," uvedl jednatel MSP Josef Hrádek.

Schodiště nakonec budou rekonstruovat Městské služby Písek. „V případě dalšího postupu oprav jsme mohli vše odložit nebo se pustit do postupných oprav. Vzhledem ke kritickému stavu bazénu jsme uložil správci objektu, aby neprodleně zahájil opravy v rozsahu nezbytně nutném k udržení provozu vnitřního bazénu. Když uvidí, že hrozí havárie, mají jednat. Zbylé opravy udělají v příštím roce," uvedl Vojtěch Bubník. 

OPRAVA NUTNÁ: CO VŠECHNO „PADÁ LIDEM NA HLAVU"

Vstupní schodiště
Degradované části vstupního schodiště včetně podesty i zábradlí.
Odstranění závady: kompletní rekonstrukce schodišťových stupňů podesty i zábradlí.
Technický stav: Havarijní, zvýšené nebezpečí úrazu.
Doporučený termín opravy: Srpen 2014.
Prostor s bazény
1. Izolace ochozu bazénů – netěsnost způsobuje pronikání bazénové vody do stropní konstrukce ochozu a tím dochází k degradaci stropních nosníků.
Odstranění závady: Prioritně je nutné opravit netěsnosti přelivových žlábků i ochozu bazénu. Stropní nosníky narušené hloubkovou korozí je nutné ochránit a podepřít trvalou konstrukcí (podezdění).
Technický stav: Havarijní.
Doporučený termín opravy: Červenec, srpen 2015, oprava není možná bez dlouhodobého omezení provozu.
2. Elektroinstalace – rozvaděč umístěný na stanovišti plavčíka nevyhovuje současným normám.
Odstranění závady: Kompletní výměna stávajícího elektro-rozvaděče za nový.
Technický stav: V současné době je funkční, ale podle revizní zprávy se jedná o „nevyhovující zařízení".
Doporučený termín opravy: Do konce roku 2104.
3. Dveře i zárubně – hloubková koroze zárubní a dveřních výplní.
Odstranění závady: Výměna stávajících dveří i zárubní za nové, odolné proti vlhkosti.
Technický stav: Hygienicky nepřijatelné prostředí (nevyhovující).
Doporučený termín opravy: Současně s opravou izolace ochozu bazénu.
Prostory vyhrazené sprchování, sušení a převlékání
1. Izolace ve sprchách včetně doplňkové a sanitární technologie – netěsnost způsobuje pronikání bazénové vody do stropní konstrukce a tím dochází k degradaci stropních nosníků a stropního podhledu v letních šatnách.
Odstranění závady: Prioritně je nutné opravit netěsnosti veškerých ploch v prostoru sprch a vyměnit sanitární technologie včetně vodoinstalačních rozvodů. Stropní nosníky je nutné ochránit.
Technický stav: Havarijní.
Doporučený termín opravy: Červenec, srpen 2015
2. Sušící zařízení – časté poruchy na zařízení.
Odstranění závady: Výměna jednotek včetně přívodního potrubí.
Technický stav: Funkční, s vysokou pravděpodobností nástupu havarijního stavu.
Doporučený termín opravy: Rok 2014/2015.
Zastřešení
1. Střešní ocelová nosná konstrukce – střešní příhradová ocelová konstrukce je dle posudků poddimenzovaná.
Odstranění závady: Zesílení vazníků pomocí ocelových příložek a obnovit systému ochrany proti korozi.
Technický stav: Nevyhovující podle norem pro zatížení stavebních konstrukcí.
Doporučený termín opravy: Pokud firma zaručí 100% bezpečnost, je možná oprava bez omezení provozu.
2. Střešní krytina – lokálně je poškozená střešní krytina a větrací mřížky.
Odstranění závady: V místě poškození vyspravit pomocí opravného tmelu a asfaltových pásů. Výměna mřížek.
Technický stav: Střešní krytina není v současném stavu 100% voděodolná.
Doporučený termín opravy: Do konce roku 2014.
Bazénová technologie
1. Bazénová filtrace – poškozená ramena filtru.
Odstranění závady: Výměna ramen ve všech filtrech.
Doporučený termín opravy: Do konce roku 2014.
2. Dávkovací čerpadla – technické i morální zastarání dávkovacího zařízení.
Odstranění závady: Výměna za nový typ tj. za membránová s nastavitelnou dávkou a časovým impulsem.
Technický stav: Funkční, s vysokou pravděpodobností nástupu havarijního stavu.
Doporučený termín opravy: Do konce roku 2014.
3. Odpadní potrubí u dětského bazénu – hloubková koroze vypouštěcího potrubí dětského bazénu.
Odstranění závady: Výměna degradované části potrubí.
Technický stav: Funkční, s vysokou pravděpodobností nástupu havarijního stavu.
Doporučený termín opravy: Při plánované odstávce v srpnu roku 2014.
4. Záznamové zařízení na cirkulačním potrubí a potrubí plnící vodě bazénu – chybějící nebo nefunkční záznamové zařízení. (Není v souladu s vyhláškou 97/2014)
Odstranění závady: Oprava a doplnění zařízení.
Technický stav: Mimo provoz.
Doporučený termín opravy: Při plánované odstávce v srpnu roku 2014.
Vzduchotechnika (VZZ)
1. Motor a regulace (bazénová hala) – nefunkční motor s oběžným kolem a regulace VZZ určené pro výměnu vzduchu v bazénové hale.
Odstranění závady: Výměna motoru i oběžného kola včetně opravy regulace.
Technický stav: Havarijní. Mimo provoz.
Doporučený termín opravy: Srpen 2014.
2. VZZ příslušenství (sprchy, šatny, vstupní hala) – nefunkční jednotka VZZ určená k výměně vzduchu ve sprchách, šatnovém prostoru a vstupní hale.
Odstranění závady: Výměna celé jednotky včetně jejího připojení na stávající rozvody.
Technický stav: Havarijní. Mimo provoz.
Doporučený termín opravy: Rok 2014/2015.
Výměníková stanice
1. Nádrž na teplou vodu a regulace – tlaková nádoba na vodu netěsní. Regulace nepracuje spolehlivě.
Odstranění závady: Výměna nádrže včetně izolace, připojovacích rozvodů a oběžných čerpadel.
Technický stav: Funkční, s vysokou pravděpodobností nástupu havarijního stavu.
Doporučený termín oprav: rok 2014, nejlépe při plánované odstávce provozu.
Elektro rozvodna
Trafostanice – stávající technické řešení je možné provozovat do roku 2016.
Odstranění závady: Doplnění VN o vlastní suchý transformátor.
Doporučený termín opravy: Rok 2014/2015.