Změny v rozpočtu na letošní rok schválené na posledním jednání zastupitelstva zvýšily deficit  z částky 39, 3 milionu na 82,8 milionu korun.  Stalo se tak i přesto, že příjmy města se zvýšily především zásluhou většího výběru DPH a o půldruhého milionu víc zaplatily Lesy města Písku za pronájem pozemků.

„Rozpočet nemůže být na nule. Peníze musíme rozpočtovat v předstihu,  mimo jiné abychom mohli zadat výběrová řízení  a také abychom měli  peníze na předfinancování akcí, na které získáme dotace," připomněl  Vojtěch Bubník (VPM), místostarosta Písku.

Přestože jednotlivé odbory městského úřadu zdůvodnily přesuny peněz nebo výrazné navýšení  částek zejména 
u investičních akcí, ne všichni zastupitelé s tím byli spokojeni. „Zvyšovat schodek 
v rozpočtu není dobrý signál pro občany," myslí si koaliční zastupitel Radek Boček (ČSSD).

Zdeněk Kulič, zastupitel za ODS, se pozastavil nad sedmi miliony korun, které je nutné vyčlenit na výměnu povrchu na hřišti s umělou trávou. „Nešlo by životnost prodloužit nebo tento trávník  použít jinde," zeptal se Zdeněk Kulič.

Odpovědi se mu dostalo od jednatele  Městských služeb Písek Josefa Hrádka: „Pravidla pro  umělý trávník, na kterém se hraje divizní fotbalová soutěž, jsou velmi přísná. Mohlo by se také stát, že FC by na domácím trávníku nemohl hrát. Pokud jde 
o přenesení trávníku jinam, podíváme se, zda to bude možné."

Miroslavu Sládkovi z ODS se  nezdálo zvýšení výdajů  pro oddělení starosty. Tajemnice městského úřadu Zlatuše Hofmanová vysvětlila: „Jde 
o přesun peněz z jiných kapitol, mimo jiné na odměnu věžného děkanského kostela a na zajištění  výstupů na věž, které jsou velmi vyhledávané  nejen turisty, ale stále častěji také obyvateli Písku."

Peníze z rozpočtu města Písek stejně jako  v předcházejících letech směřují ve značné míře do komunikací. Stavebně i finančně velmi náročnou akcí bude rekonstrukce  ulic Šafaříkovy a Dobrovského. V rozpočtu je na to vyčleněno  pro letošek 15 milionů korun. Město počítá s dotací, protože celková částka je kolem 35 milionů korun.

„Samotné povrchy  komunikací nejsou tak drahé, ale daleko víc tady bude stát výměna  sítí, kanalizace a vodovodu. Na druhou stranu je to investice, která se v každém případě vyplatí.  Mimo jiné bude odděleně odváděna dešťová voda, která tak nebude zatěžovat kapacitu čističky odpadních vod," vysvětlil Vojtěch Bubník, místostarosta za VPM.

„Přesto si myslím, že rekonstrukce Šafaříkovy ulice  je v současné situaci zbytná," dodal k této investici  Radek Boček z ČSSD.
Většinu dopravně nebezpečných míst na území města se sice podařilo vyřešit včetně připojovacího pruhu u čerpací stanice Shell,  problémy stále přetrvávají  na Obchodní ulici u hypermarketu Albert.

„Jednání zde jsou velmi složitá, ale poslední výsledky  by už mohly vést k dohodě a tuto křižovatku vyřešit," podotkl starosta Ondřej Veselý (ČSSD).

Město ještě letos vyhoví požadavku obyvatel na  výstavbu čekárny u zastávky městské hromadné dopravy v ulici Na Houpačkách. Do investic odboru dopravy se přesune 100 tisíc korun, které byly  původně  schválené na financování bezbariérových  přechodů a opatření ke zvýšení bezpečnosti  v dopravě.