Město by v příštím roce  hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. Ale vzhledem k tomu, že podle dosud platného usnesení zastupitelstva by měla začít výstavba plaveckého bazénu, musí rozpočet počítat  na tuto akci se 100 miliony korun.

„Na tento schodek využijeme rezervu, kterou jsme našetřili v předcházejících letech. O osudu plaveckého areálu však rozhodne až referendum a  podle jeho výsledků také naložíme se stomilionovou částkou," vysvětlil Vojtěch Bubník (VPM), místostarosta odpovědný za finance.

Sestavení rozpočtu komplikovala především skutečnost, že nejsou jednoznačná pravidla pro příjmy.  Především sněmovna definitivně nerozhodla o výši DPH.

„Podle novely zákona o rozpočtovém určení daní by mělo  do pokladny města přijít v roce 2013 o 29 milionů korun  víc. Ale už nyní se ukazuje, že to tak nebude," připomněl Vojtěch Bubník.

Vážným problémem nadále zůstává malý výběr daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Jiří Lejčar (KSČM) se zeptal na to, zda se rýsuje  řešení. Podle starosty Ondřeje Veselého  (ČSSD) jde  tato daň ministerstvu financí a to ji znovu přerozděluje. Není to tedy záležitost jen města.

Tomu oponoval  občanský demokrat Zdeněk Kulič: „Hodně záleží na tom, jak se město a stát chovají k podnikatelům. Když se  chová špatně město, podnikatelé stěhují firmy do Prahy, když se chová špatně stát, přesouvají je do daňových rájů."

Kapitálové příjmy by  měly být zhruba stejné jako letos, to je  14,5 milionů korun. Zvýšit by se mohly o prodej  některých nemovitostí z majetku města.

Město  v příštím roce nemá na investice tolik peněz jako v předcházejících letech, přesto se do rozpočtu podařilo zařadit  řadu významných akcí.

Řidiči jistě uvítají, že rozpočet počítá se dvěma miliony korun  na připojovací pruh výjezdu z Hradišťské ulice na silnici I/20. Toto místo patří v současné době v Písku k dopravně nejnebezpečnějším.

Dále se připravuje například rekonstrukce vodovodu a kanalizace a následně vybudování komunikace na Třídě Národní svobody, našly se i peníze na zbourání lávky a vybudování nové komunikace na sídlišti Jih.  Dále je v rozpočtu dokončení  rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, nákladem 31 milionů korun bude pokračovat revitalizace sídliště Portyč, v plánu je také oprava a rekonstrukce plovárny U Václava.

Na všechny  akce se však nedostalo. Jen školy  by potřebovaly dalších 47 milionů. Pod čarou zůstalo i pokračování  rekonstrukce Fügnerova náměstí. Na některé akce město požádá o dotace.