„Budeme zateplovat fasádu, měnit okna a opravovat střechu," popsala starostka obce Helena Pištěková, jaké práce letos na hasičské zbrojnici uskuteční. Zateplení a výměnu oken podpořila dotace z ministerstva, rekonstrukci střechy zase Jihočeský kraj.

„Zhodnotili jsme, že by bylo dobré  hasičskou zbrojnici k výročí zrekonstruovat," podotkla  starostka.

Práce na vylepšení zbrojnice by se měly uskutečnit v červnu a v červenci.

Hasiči se mohou těšit také na nový prapor.  „Na slavnost ho už  budou mít, ale světit ho ještě nebudou. Stane se tak o obecní pouti v červenci," vysvětlila starostka.

Sobotní program k výročí přeborovského sboru nabídne celodenní program. Jeho součástí je ocenění členů, výstava, okrsková soutěž, přehlídka veteránek a taneční zábava na venkovním parketu.