„Jedná se především o oblečení včetně dětského, lůžkoviny, deky, nádobí, příbory, trvanlivé potraviny, ale i sportovní náčiní kromě lyží, hračky, bavlnky, optické brýle, známky, obrazy, 
a podobně. Prosíme dárce, aby oblečení bylo čisté," informoval jeden z organizátorů sbírky Vratislav Němeček.

Jak rovněž upozornil, z důvodů hygienických se nesbírá obnošená obuv a dále se nepřijímají staré elektrické spotřebiče a televizory. Bylo by totiž nutné na sběrných místech zajišťovat odborné revize těchto přístrojů, což není v silách organizátorů.

Dary budou odeslány do centra humanitární pomoci v Broumově. „Skládání darů do vagónu a cesta po železnici jsou náročné, a proto žádáme dárce, aby používali pevné obaly, nejlépe silné igelitové pytle či krabice," dodal Vratislav Němeček.

V pátek 11. listopadu se v Písku od 16 do 18 hodin dary budou vybírat na vlakovém nádraží, ve Skautském domě nebo na Mírovém náměstí 862 a v Protivíně ve skautské základně na Ostrově. V sobotu 12. listopadu na stejných místech, jen v Písku od 8 do 10.30 hodin.