„Asi jsem pracoval svědomitě, dobře a nelítal jsem v žádných průšvizích, které teď vyplouvají na některé politiky," komentuje své znovuzvolení.  Jaké jste si před volbami dával šance?
Padesát na padesát, člověk nikdy neví. Preferenční hlasy dost rozhodovaly, ale zase, neměl jsem jich tolik, abych někoho přeskočil nebo aby někdo přeskočil mě. Dostal jsem se tam díky pořadí na kandidátce, kde jsem byl osmý. Najdou se témata, která byste  v zastupitelstvu rád prosadil?

Věcí je spousta. Je těžké prosazovat něco osobního, spíše se tam prosazují společné věci pro rozvoj kraje,  i když jsou některými zastupiteli blokované. Hlavní je, aby zastupitelstvo podpořilo to, co je pro lidi třeba: výstavba komunikací a také to, aby se stabilizovaly nemocnice a ne, aby nám je ministerstvo rušilo. To jsou zásadní věci. A aby urychleně začala dostavba Temelína, která s sebou přinese další pracovní místa. Osobně vidím jako nepotřebnou věc splavnění Vltavy, to je akce za čtyři miliardy a v podstatě nic nepřináší. Těch pár lodiček, které tam jezdí, by po staré řece také jezdily. Kraj stojí spoustu peněz budování příjezdových cest k přístavištím a tak dále.


Jaký máte názor na revitalizaci Orlíku?
To je určitě dobrá věc, protože je velmi znečištěný. Jezdím na konference a setkání o revitalizaci a o problému vím dost. My jako okres Písek jsme jednání zorganizovali, pak se k nám připojili další. Já jsem hned v počátku poukazoval na to, že hlavní znečišťovatelé jsou Lužnice a další přítoky. A také se to prokázalo. Tam je prvopočátek a ten se musí odstranit. Vesničky kolem řeky to nezachrání, ale velcí znečišťovatelé ano. Takže budování čističek v těchto obcích tomu moc nepomůže?
V každém případě pomůže, ale musí se začít u těch největších znečišťovatelů.