Navrhovaný rozpočet zahrnuje příjmy ve výši téměř 165,06 milionu korun, výdaje přes 163,96 milionu korun a přebytek z minulých let 1,09 milionu korun.

„Oproti minulým letům dojde k výraznému zvýšení běžných výdajů města, protože se do nich výrazně promítne navýšení platů úředníků ve státní veřejné správě o čtyři procenta a promítá se to i do příspěvkových organizací města," konstatoval Martin Třeštík. „Neznamená to, že si to lidé nezaslouží, ale musíme s tím počítat," doplnil Ivan Radosta. S dalšími výdaji počítají i na zřízení muzea maškar, kde bude jeden nový pracovní úvazek, a to pod Milevským muzeem.

Nejisté do budoucna jsou podle Martina Třeštíka také některé příjmy města. „Podle informací budou příjmy z hracích automatů zřejmě procházet reformou a zatím nevíme, jak to dopadne," upozornil Martin Třeštík. V současné době z nich příjem města tvoří pět milionů korun. Počítat ale mohou s dotacemi na pracovní místa v oblasti sociálních služeb ve výši kolem 2,5 milionů korun. Protože na ně ještě nemá město uzavřenou smlouvu, do rozpočtu být zahrnuté nemohou. Za poslední tři roky město investovalo spoustu peněz do údržby a rozvoje majetku. Mezi letošní největší investiční akce patřily rekonstrukce Komenského, Jeřábkovy a Švermovy ulice.

„Na rok 2017 plánujeme také důležité akce, ale o něco menší," dodal Martin Třeštík. Rádi by například vypracovali přípravy na třetí etapu Švermovy ulice tak, aby se s rekonstrukcí mohlo začít na konci roku.

„Je hodně míst, kde bychom potřebovali investovat, ale musíme zvolnit. Kdybychom měli 200 milionů, byla by situace jiná. Chceme zainvestovat do staré a nové budovy radnice, kde plánujeme sestěhování kanceláří tak, aby lidé byli spokojenější a nemuseli chodit až do druhého patra," doplnil Ivan Radosta.