Pohoří – Mišovický kronikář, důlní inženýr Pavel Suček není jen hlavním iniciátorem vesnického Muzea Mirovicka v Pohoří, ale nově i autorem knihy pohádkových příběhů o důlních skřítcích Jakubovi, Janovi     a Aloisovi z jižních Čech ze zlatonosné oblasti mezi Kasejovicemi a Bělčicemi. Tři hlavní hrdiny autor pojmenoval po třech šachtách, které byly již v roce 1337 za krále Jana Lucemburského vyhloubeny nedaleko Kasejovic v lese Kamejk.

Pohádkový děj knižní novinky, která je určená dětem i dospělým, zasadil také do Mirovic, Rakovic, Myštic a zčásti i do Pohoří.
Příběhy doprovázejí kouzelné ilustrace jeho vnučky Agátky Sučkové, které namalovala ve svých deseti letech, tedy před třemi lety, kdy Pavel Suček začal příběhy psát.

Knihu vydal v září Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s městy Kasejovice a Mirovice.

Co nejvíce autora inspirovalo? „Třeba jeden z příběhů se týká hůlky pantáty Melichara. Jeden můj kolega geolog Melichar měl krásnou hůlku, na které jsou vyřezány hlavy zvířat – medvědů, jelenů a srnců.     I rukojeť má podobu hlavy loveckého psa. Když zemřel, tak mi ji jeho žena darovala na památku. A právě ta hůlka mě inspirovala k napsání jednoho příběhu," svěřil se Pavel Suček a jako důkaz ukázal vyřezávanou hůlku, která je k vidění  v Muzeu Mirovicka.

„Všechny příběhy mají racionální základ a jsou vsazeny do zdejšího kraje. Jsou bez násilí a vítězí v nich dobro nad zlem, které je potrestáno," uvedl Pavel Suček, který se knihou snaží zapůsobit na čtenáře, aby si v dnešní době, kdy je ve světě  hodně násilí, uvědomili základní hodnoty, jako jsou poctivost, spravedlnost a umět pomáhat ostatním.

Proč si jako hrdiny vybral právě důlní skřítky? „V hornictví jsem pracoval celý život a kontakt s šachtou jsem měl pořád. Vím, co dělá voda, oheň nebo otřesy.  Nemusel jsem o tom tolik přemýšlet. Po večerech se mi to psalo skoro samo," vysvětlil důlní inženýr Pavel Suček, kterému vadí, že v dnešním světě ubývá mezi lidmi pokory a úcty, zejména ke starším lidem a skutečným hodnotám.

Dodal, že v hornictví víc než kdekoliv jinde záleží na tom, jak se k sobě lidé chovají. Pod zemí jsou zvyklí si pomáhat a potřebují vědět, že se na sebe mohou vzájemně spolehnout. Tak by to mělo podle něj fungovat mezi lidmi všude. Kniha působí na děti jak zábavně, tak i výchovně. A právě to je cíl, který si Pavel Suček psaním splnil.

Přesto si nejprve ověřoval, zda by příběhy někoho zaujaly. „Dal jsem je přečíst několika známým a také paní starostce Blatné Kateřině Malečkové. Ta mi říkala, že je přečetla jedním dechem. Díky jejímu konstruktivnímu přístupu a úsilí se podařilo knihu vydat prostřednictvím svazku obcí Blatenska, který se na vydání knihy podílel společně s městy Kasejovice a Mirovice," upřesnil Pavel Suček.

Kniha má téměř 120 stránek a vyšla v tisícovém nákladu. Případní zájemci si ji mohou koupit v kanceláři  Svazku obcí Blatenska v Blatné, případně v Muzeu Mirovicka v Pohoří, místní části obce Mišovice.