Využít volný čas u vody k rybolovu  mohou lidé všech věkových kategorií v Klukách i Chrastinách. „Rybník Podhorák v Chrastinách využíval  kdysi myslivecký spolek ke komerčnímu účelu chovu ryb  s klasickým výlovem. Ale občané se na nás před lety obrátili s tím, že si tam chtějí také zachytat. Proto jsme rozhodli o využití rybníka pro sportovní rybolov, i když nás od toho někdo odrazoval," vysvětlil starosta Dolních Novosedel, pod které Chrastiny spadají, Zdeněk Vituj.

Za komerční využívání rybníka mívala podle něj obec kolem třiceti tisíc korun ročně. „Prakticky stejnou částku dáme do obecní pokladny za prodej povolenek a místní lidé i chalupáři jsou spokojenější," dodal Zdeněk Vituj. Výhodnější cenu za povolenky tu mají místní a ti, kdo platí obci za odpady, tedy chataři a chalupáři. „Letos jsme už prodali povolenky i některým zájemcům z Písku. Každý čtvrtek je vyhraněný pro rybářský kroužek dětí z Kluk. Ostatní si mohou zachytat ve středu, v pátek, sobotu a neděli a ve státem uznávaných svátcích, kdy si rádi zarybaří i chalupáři," upřesnil Zdeněk Vituj. Držitel povolenky si může odnést vše, co uloví, pokud je to v souladu s povolenou lovnou mírou a dobou hájení. Chytat je tu povoleno na dva pruty obvyklým způsobem nebo na jeden s přívlačí. Každý si pak musí po sobě před odchodem uklidit. Na rybáře dohlíží vždy některý zástupce obce.

Vyhovět lidem chtěli také v Klukách, i když tady mají vodní plochu podstatně menší. Je jí nádrž u hasičské zbrojnice místními nazývaná na Lužích. Tady se smí lovit od 1. dubna do 30. listopadu. „Za peníze z prodaných povolenek nakupujeme rybí násadu a díky zemědělskému družstvu a Zkušební stanici Kluky  máme zajištěné krmení," uvedla starostka obce Kluky Jana Hrdinová.

Zdarma si tu mohou zarybařit i děti z rybářského kroužku, ale úlovky musí vrátit do vody. „Jsme rádi, že děti nesedí u počítače a rozvíjejí si znalosti o přírodě. Většinou si kupují i povolenku, aby mohly chytat ryby také mimo kroužek. Rybolovem se baví celé léto," dodala Jana Hrdinová. Každý držitel povolenky může chytat jen na jeden prut a může si odnést jednu rybu za týden. Úlovky si musí zapisovat do notýsku a po skončení sezony jej odevzdat na obecním úřadě. Pokud ne, nedostane v dalším roce povolenku. Kontrolu rybářů provádí buď zaměstnanec obce Miroslav Šefránek nebo kdokoliv ze zastupitelů.

Kdy můžete chytat ryby a za kolik?

Rybolov na rybníku Podhorák v Chrastinách
- začal v březnu a potrvá do 31. prosince
- chytat se smí ve středu, v pátek, sobotu, neděli a státem uznaném svátku
- prodej povolenky je každý čtvrtek od 15 do 17 hodin na obecním úřadě
- cena roční povolenky pro místní obyvatele, kteří spadají pod Dolní Novosedly,  a pro ty, kteří platí obci za odpady, je 1000 korun, denní 100 korun. Pro ostatní zájemce stojí roční povolenka 3000 korun a denní 200 korun.

Rybolov na Lužích v Klukách
- začne 1. dubna a potrvá do 30. listopadu
- chytat se smí ve středu, v pátek, sobotu, neděli a státem uznaném svátku
- prodej povolenky je v Obecním úřadě Kluky
- cena roční povolenky pro dospělé je 500 korun a pro děti do 15 let 100 korun

Základní pravidla

Lovné míry ryb    Doba hájení
kapr    40-64 cm      neomezeno
lín         od 25 cm      neomezeno
amur   50-70 cm      neomezeno
štika    od 50 cm    1. 1. až 15. 6.
sumec neomezeno    neomezeno
candát od 50 cm    1. 1. až 15. 6.
úhoř     od 50 cm    1. 9. – 30. 11.