„Ukládání blokových pokut rybářskou stráží umožňuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ale úřady dosud tuto možnost příliš nevyužívaly,“ uvedl David Schwedt, vedoucí oddělení zemědělství a ekologie odboru životního prostředí, pod nějž agenda rybářství spadá.

Příprava na nové postupy při řešení přestupků na úseku rybářství probíhala již od začátku minulého roku. „Slibujeme si od nich mimo jiné snížení administrativní zátěže mnohdy komplikovaných správních řízení, jejichž počet meziročně vzrostl na úseku rybářství ve správním obvodu ORP Písek o více než 300 %,“ dodává vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra. Vybrané rybářské stráže budou od 1. dubna při kontrolách disponovat kromě služebního odznaku a průkazu, jako měli doposud, také pokutovými bloky, úředním razítkem s malým státním znakem a platebním terminálem pro případ bezhotovostní úhrady uložené pokuty.

„Předpokládáme, že rybářské stráže budou ukládat pokuty pouze za méně závažné nedbalostní přestupky, jako je například porušení zákazu lovu mimo denní doby lovu ryb, nepřítomnost u udic, nebo porušení povinnosti přisvojené ryby zapisovat do povolenky k lovu,“ řekl David Schwedt a doplnil, že vyřešení přestupku uložením pokuty příkazem na místě bude nejen výrazně efektivnější, ale bude méně zatěžovat i samotné rybáře. Odpadne totiž předvolání k podání vysvětlení na městský úřad, opakované doručování písemností přestupci do vlastních rukou a další úkony spojené s přestupkovým řízením.

„Závažnější přestupky, zejména ty úmyslné nebo v daném roce opakované, jako je úmyslné provádění lovu na více než dvě udice, lov bez povolenky nebo rybářského lístku, nebo případy, kdy bude nutno zadržet rybářskou výbavu, budou i nadále oznamovány rybářskou stráží na městský úřad ke správnímu řízení,“ zdůraznil David Schwedt. Zároveň dodal, že slušných rybářů, kteří loví ryby v souladu se zákonem, se uvedené postupy vůbec nedotknou.

Nově zavedený způsob řešení přestupků navíc může být pro rybáře paradoxně výhodou. Pokud rybářská stráž vyřeší například porušení stanovených bližších podmínek výkonu rybářského práva (tzv. BPVRP) uložením blokové pokuty na místě, tedy přímo v rybářském revíru, a rybář s uložením pokuty souhlasí, nemusí mu být zadržena povolenka k rybolovu, jako tomu bylo doposud. V podstatě to znamená, že u méně závažných porušení může rybář po uvedení věci do pořádku pokračovat v rybolovu. Zároveň nebude nutné, aby s ním bylo vedeno přestupkové řízení na příslušném úřadu ORP, případně souběžné kárné řízení v rámci Českého rybářského svazu.

Petra Měšťanová, mluvčí písecké radnice