Při těchto setkáních obyvatelé Písku vyjadřovali vděčnost za osvobození. Zároveň zde docházelo k neformálním, velmi přátelským, setkáním vojáků a důstojníků obou armád.

K jednomu takovému setkání došlo také na Velkém náměstí v historickém centru Písku 10. května 1945, kde Písečtí nabídli osvoboditelům domácí pivo. Podle tradičního staročeského obyčeje chlebem a solí hosty přivítala Růžena Styblíková oblečená do prácheňského kroje.

V úterý 20. února si její nedožité 101. narozeniny připomenou nejen rodinní příslušníci a přátelé rodiny, ale také členové základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu a Jednoty Čs. obce legionářské Písek, partneři projektu Písek, nejen pětačtyřicátý.

Růžena Styblíková byla dcerou ruského legionáře Františka Štamprecha, vojáka píseckého 11. pěšího pluku, který byl za druhé světové války jako člen Obrany národa popraven nacisty 22. června 1942 v Lubech u Klatov. „Jako dcera legionáře a Sokola byla Růžena Styblíková známá svými demokratickými myšlenkami, názory a postoji k tehdejšímu režimu. Každému do očí řekla, co si zasloužil,“ připomněl Zdeněk Říha, místopředseda písecké ZO Českého svazu bojovníků za svobodu.

Růžena Styblíková celý svůj život věnovala práci v obchodě, naposledy v tehdejším státním podniku Pramen Písek. Byla vdovou po volyňském Čechovi Jaroslavu Styblíkovi, který jako příslušník Svobodovy armády se zúčastnil osvobozovacích bojů na Ukrajině, v Polsku a Československu.