V rozpočtu se počítá například s částkou 300 tisíc korun na opravu místních komunikací a 200 tisíc na chodníky, parkoviště a podobně. Devět set tisíc korun je vyčleněno na péči o vzhled Čimelic a jejich místní části Krsice a na veřejnou zeleň. Půl milionu korun je například vyhrazeno na obecní sportovní halu a sportovní areál.