Půlmiliardový schodek hodlá kraj pokrýt z vlastních zdrojů. Náměstek hejtmanky pro finance Jaromír Novák vysvětlil: „Do závěru letošního roku nebudou dokončeny investiční akce za 418 milionů korun, což představuje absolutní úsporu převáděnou do dalšího roku. Zbytek schodku uhradíme z finančních rezerv.“

V rozpočtu Jihočeského kraje na příští rok se počítá s příjmy 17,9 miliardy korun. Z největší části je budou tvořit příjmy ze sdílených daní, tedy ze státního rozpočtu, ve výši 6,6 miliardy korun.

Z celkových 18,4 mld. výdajů představují kapitálové neboli investiční výdaje 4,3 mld. Běžné, provozní výdaje činí zbývajících 14,1 mld. a polovina z nich půjde do oblastí vzdělávání a školských služeb, oprav a sociálních služeb.

Kapitálové výdaje budou směřovat do dopravy, zdravotnictví a školství.

Mezi nejvýznamnější investice kraje patří třeba restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu českobudějovické nemocnice za 170 milionů či nová psychiatrie táborské nemocnice za 97 mil.