Mezi prohřešky kempu patří nedostatečná osobní a provozní hygiena kuchaře, chybějící ručníky na usušení rukou, nedostatečně umyté a otlučené nádobí, nesprávná výrobní praxe – křížení takzvaného čistého a špinavého provozu, špinavá podlaha pod a za elektrospotřebiči.

„Oprávněnost stížností jsme opakovaně prověřovali a zařízení několikrát navštívili. Při opakované kontrole na základě podnětu pracovníci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje udělili dvoutisícovou blokovou pokutu kuchaři za nedostatky v osobní a provozní hygieně a čistotě stravovacího provozu," konstatoval František Kotrba za Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Jednatel kempu Avia Lubomír Kraus se Deníku odmítl vyjádřit. „Nebudu se k této situaci nijak vyjadřovat. Nevím, proč by se měla řešit minimální dvoutisícová pokuta, kterou dostal náš kuchař, když v jiných kempech dostávají pokuty několikanásobně vyšší," uvedl Lubomír Kraus.

„Provozovatel se zavázal, že zjedná okamžitou nápravu. Toto zařízení jsme pokutovali i v loňské rekreační sezoně. Další skutečnosti, uváděné v podnětech, například stížnosti na velikost porcí jídla atp. se při opakovaných neohlášených kontrolách nepodařilo prokázat," uzavírá František Kotrba.

Od začátku prázdnin realizovala krajská hygienická stanice již 98 kontrol zotavovacích akcí. 

SIMONA KUBIŠOVÁ