První osmikilometrový úsek dálkového přivaděče pro obce severního Písecka ze Sedlice do Mirotic byl uveden do provozu v květnu roku 2014.

V současné době je připravena druhá část z Mirotic do Čimelic, která bude také dlouhá osm kilometrů. Trasa povede mimo obce, takže vlivy na okolí během stavby budou podle zástupců Jihočeského vodárenského svazu (JVS) minimální.  „Součástí stavby je vodojem pro Čimelice. Stavba umožní napojení Čimelic a Rakovic na vodovod. Na stavbu  již byl vybrán ve výběrovém řízení zhotovitel, se kterým je podepsána smlouva," vysvětlil ředitel JVS Antonín Princ. Vybudování této části bude stát 34 milionů korun s tím, že akce je již od loňského roku zařazená na Ministerstvu zemědělství jako dotovaná. „Posledním  dokumentem pro podání žádosti o přidělení dotace na Ministerstvo zemědělství ČR  byla dohoda vlastníků souvisejících vodovodů s obcí Čimelice. Pokud bude žádost rychle vyřízena, může být stavba zahájena letos v květnu," upřesnil  Antonín Princ.

Pokud by se v tomto termínu se stavbou začalo, mohlo by dojít k napojení Čimelic na vodovod nejdříve v srpnu až září roku 2017.

Nedostatek vody

Vloni v létě došla voda ve dvou obecních vrtech v Čimelicích  sedmkrát. Lidé v domácnostech napojených na vodovod museli čekat, až  voda do vrtů zase přiteče. Mezitím je zásobila vodou z cisteren společnost Čevak.

V současné době s budováním dálkového vodovodu dál než do Čimelic Jihočeský vodárenský svaz nepočítá. Příprava dalšího úseku z Čimelic do  Mirovic byla JVS pozastavena vzhledem k tomu, že město Mirovice  provedlo v nedávné době rekonstrukci svého lokálního zdroje a o napojení na dálkový vodovod nestojí. „Z důvodu velkých nákladů na místní síť se podobně jako Mirovice vyjádřila i obec Lety," konstatoval ředitel JVS Antonín Princ.

Tím vznikla podle něj situace, kdy pro tento úsek vodovodu není zajištěný dostatečný odběr vody v potrubí. A ekonomické podmínky stavby, jak investiční, tak i provozní náklady, jsou pro JVS nepřijatelné. To znamená, že nelze splnit  parametry pro žádost o dotaci, jak z OPŽP, tak z národního programu Ministerstva zemědělství ČR, kterými je podíl počtu obyvatel a investičních nákladů. JVS by tedy nemohla bez splnění stanovených podmínek ani dotaci na stavbu získat. Proto JVS o další nákladné výstavbě z prostředků JVS ani neuvažuje. „Pokud by měly další obce zájem na napojení na dálkový vodovod, musí vyvinout vlastní iniciativu a JVS poskytne nezbytnou součinnost i veškeré dokumenty včetně projektu a smluv s vlastníky pozemků v trase. Za to jsme již vynaložili značné náklady a nepředpokládáme již vznik dalších," vysvětlil Antonín Princ.

Rozhodnutí o tom, že voda z Římova půjde jen do Čimelic a Rakovic se ale nelíbí starostovi Nerestců Vladimíru Macounovi. „S dálkovým vodovodem Sedlice – Mirovice jsme počítali. Zaplatili jsme přípravy a projekt na vybudování místního vodovodu s připojením na dálkový vodovod    a máme  i stavební povolení. stálo nás to celkem kolem sta tisíc korun. Měnili jsme kvůli tomu i územní plán. Stavbu vodovodu máme rozetapovanou, ale na stavbu suchovodu nám nikdo dotace nedá. Nemůžeme si dovolit budovat vrty a vodojem z vlastního rozpočtu," konstatoval Vladimír Macoun. Na vybudování vodovodu by potřebovali kolem čtrnácti milionů korun, ale obecní rozpočet mají kolem 1,4 milionu korun.

Nedostatkem vody trpí v obci dvě chalupy s vlastními studněmi. V jedné z nich jsou chalupáři, ve druhé žijí trvale dvě rodiny. Když je nejhůř, jezdí si pro vodu na úřad.

V roce 2011 nechal JVS zpracovat průzkumnou studii vodovodu, který by navazoval na zmíněný dálkový přivaděč a umožnil by napojení obcí Králova Lhota, Probulov, Orlík nad Vltavou, případně dalších. Návrh je zpracován ve variantách. „V rámci projednávání studie tyto obce vyjádřily zájem za předpokladu, že neponesou žádné investiční náklady na realizaci vodovodu. Ta je málo pravděpodobná vzhledem k vysokým nákladům, velké délce vodovodu, obtížnému projednávání pozemků a skutečnosti, že některé obce by musely vybudovat nové rozvodné sítě jako svou investici," doplnil Antonín Princ. Dodal, že realizaci tohoto vodovodu JVS nemá zařazenou v investičním programu a ani nezahájil její přípravu.

Některé obce mezitím začaly zásobování vodou řešit vlastními silami. V Králově Lhotě vloni vybudovali kromě nového vodovodu i vodojem a úpravnu vody. Díky tomu mohou naplno využívat vodu ze tří vrtů. Nedostatkem vody obec ani v minulosti netrpěla. Jen její kvalitou, ale to je už dnes minulostí.

Loňský mimořádně suchý rok prověřil zásoby pitné vody ve studních a vrtech i v místech kolem orlické přehrady. I tam mizela voda.

Ohlédnutí za trasou Sedlice – Mirotice

Stavba dálkového přivaděče pro obce severního Písecka připravuje a realizuje Jihočeský vodárenský svaz (JVS) na základě dlouhodobého investičního programu. Celý vodovod od Sedlice do Mirovic měl být dlouhý 24 km. Podmínkou JVS pro realizaci  je získání minimálně 50 % dotace na náklady stavby z veřejných prostředků.

První část vodovodu – úsek ze Sedlice do Mirotic o délce 8 km byl uveden do provozu v květnu r. 2014, vodovod byl postaven s finanční dotací  MZe ČR.  Další část vodovodu z Mirotic do Mirovic o délce 16 km byl rozdělen na části Mirotice-Čimelice a  Čimelice-Mirovice. Náklady na celý vodovod v délce 16 km byly odhadovány podle projektové dokumentace  a ceníků stavebních prací na 90 mil. Kč. Reálný odhad, dle dosavadního průběhu zadávacích řízení obdobných staveb je 65 mil. Kč.
Zdroj: Jihočeský vodárenský svaz