Po úvodním slovu Jiřího Kosteleckého zazní básníkovo Opus Magnum v interpretaci herce Václava Vydry. Rilkovy verše doplní Bachova Suita pro sólové violoncello v provedení Jitky Vlašánkové. Umělecký zážitek umocní nahlédnutí do jiných světů v obrazech píseckého rodáka, malíře Václava Švejcara.

Duinské elegie začal Reiner M. Rilke psát před sto lety na zámku Duino, kam ho pozvala mecenáška umění Marie von Thurn und Taxis – Hohenlohe. Dílo básník dokončil v průběhu deseti let.

Vstupné na nedělní pořad v Trojici stojí v předprodeji 130 a na místě 150 korun. Senioři nad 65 let a děti do 15 let zaplatí v předprodeji 110 a na místě 130 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v recepci Kulturního domu v Písku. 

Do koncertní síně Trojice zamíří v neděli večer především ti, kteří mají rádi poezii R. M. Rilkeho a hudbu J. S. Bacha.

Pražský rodák Reiner Maria Rilke byl jedním z nejvýznamnějších německy píšících lyriků přelomu 19. a 20. století. Napsal také jeden román a několik povídek inspirovaných náměty z dětství prožitého v Praze.

Herec Václav Vydra přednese v Trojici vrcholné básníkovo dílo Duinské elegie. Cyklus deseti elegií patří svou mnohovýkladovostí a symbolikou k nejsložitějším dílům mladší německé poezie.

Básníkovi a jeho tvorbě se podrobně věnuje Evropská nadace R. M. R. sídlící v bezprostřední blízkosti zámku v Kamenici nad Lipou na Vysočině, který počátkem 19. století vlastnil Jan Josef Rilke, dědeček Rainera Maria. Mladý básník, tehdy ještě René Maria Rilke, kamenický zámek popsal ve své slavné básni v próze Píseň o lásce a smrti korneta Krištofa Rilka. Její první verzi tento slavný pražský rodák vytvořil v roce 1899 v Berlíně po svém odjezdu z Prahy, zveřejněna pak byla poprvé v jeho rodném městě v roce 1906.

Návštěvníci Trojice uslyší v neděli večer také violoncellistku Jitku Vlašánkovou, v jejímž přednesu zazní Suita pro violoncello J. S. Bacha.
Jitka Vlašánková je členkou Kvarteta Martinů, do kterého vstoupila v době, kdy měla za sebou kromě studia na AMU v Praze u M. Sádla a A. Večtomova také mistrovské kursy u A. Navarry, B, Greenhouse nebo E. Rautia a především půlroční studium u W. Pleethe v Londýně.
Je také držitelkou cen v mnoha národních a mezinárodních violoncellových soutěží, například soutěže Pražského jara nebo soutěž Pablo Casalse v Budapešti. Ačkoliv těžištěm jejího současného uměleckého působení je Kvarteto Martinů, ráda využívá možností vystoupení sólových či komorních, a to jak na koncertech, tak v nahrávacích studiích.