Dvě zásadní omezení začnou v pondělí 14. listopadu. První se týká ulic Nádražní a Preslova. Zatímco část Nádražní ulice bude po dobu zhruba tří týdnů pouze jednosměrně průjezdná, Preslova ulice bude uzavřena úplně. Důvodem je oprava kanalizace. Jak uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, Nádražní ulice bude částečně uzavřena v úseku od křižovatky s Preslovou ulicí po dům čp. 388. Řidiči tudy projedou jen ve směru do centra. "V opačném směru budou muset jet po objížďce, která povede ulicemi Sadová, Švantlova, Lipová alej a Baarova na křižovatku s Nádražní ulicí," uvedla mluvčí s tím, že Preslova ulice bude uzavřena v úseku od křižovatky s Nádražní ulicí po křižovatku s Heritesovou ulicí.

Po dobu částečné uzavírky Nádražní ulice bude zrušena zastávka „Písek, Nádražní“ ve směru z centra. Autobusy MHD budou stavět na zastávce „Písek, Autobusové nádraží“ nebo „Písek, U autobusového nádraží“. Omezení potrvá do 9. prosince.

Od pondělí 14. listopadu čeká řidiče dopravní omezení také v Kollárově ulici. Kvůli opravě povrchu komunikace bude uzavřena polovina vozovky v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Jeronýmova a Tyršova, a to včetně křižovatky s místní komunikací Tyršova (ve směru do centra). Křižovatka se silnicí III/02025 zůstane průjezdná.

Automobilová doprava bude podle informací písecké radnice od Nového mostu vedena Kollárovou ulicí jednosměrně jedním jízdním pruhem. V opačném směru budou řidiči jezdit objížďkou, která je z Mírového náměstí odkloní do Erbenovy ulice až na nábřeží 1. máje k Novému mostu. Po dobu prací bude zrušena autobusová zastávka „Písek, Kollárova“, a to jak pro MHD, tak pro příměstskou autobusovou dopravu. Náhradní zastávka bude v Žižkově ulici.

Řidiči nebudou moci po dobu částečné uzavírky odbočit z Kollárovy do Tyršovy ulice ve směru k Palackého sadům, proto budou Tylova a na ní navazující Tyršova ulice dočasně obousměrné. Zajistí se tak přístup těchto ulic pro dopravní obsluhu. "Aby bylo možné umožnit průjezd vozidel těmito ulicemi v obou směrech, bude v nich nutné dočasně omezit parkování," informovala Petra Měšťanová s tím, že v Tyršově ulici pak bude u křižovatky s Kollárovou zřízeno obratiště.

Investorem opravy povrchu vozovky je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Stavbu provede společnost Strabag. Dopravní omezení je v plánu do 20. listopadu.

Ještě do 21. listopadu bude kvůli opravě povrchu vozovky uzavřena křižovatka ulic Šobrova a Otakara Jeremiáše. Chodník pro pěší je v provozu bez omezení. Objízdná trasa vede ulicemi Na Trubách a J. Malého. Opravu zajišťují Městské služby Písek.

Uzavřena je také účelová komunikace vedoucí na Živec. Důvodem je zahájení prací na rozšíření některých úseků této silnice. Uzavírka by měla trvat nejpozději do 31. května 2023. Objížďka je vedena po lesní komunikaci, která směřuje k chatě Živec od zahrádkářské kolonie na Vohybale.

Na silnici vedoucí na Živec se budují výhybny. Úzká silnice bude na šesti místech upravena tak, aby se zde vozidla mohla bezpečně vyhnout. „Cesta bude rozšířena v zatáčkách nebo v místech, kde je v okolí komunikace dostatečný prostor,“ podotkl Václav Zámečník, ředitel Lesů města Písku, které rozšíření komunikace zajišťují. Uvedl také, že v místech budoucích výhyben nebude nutné kácet větší množství vzrostlých stromů.

Do konce roku bude firma STAREKO CZ Písek, která vzešla z výběrového řízení, provádět zemní práce a upravovat terén. Na jaře by měla pokládat živičné povrchy. Zakázku by měla dokončit do konce května.

Náklady na tuto akci dosáhnou téměř 4,6 milionu korun bez daně. „Díky vybudování výhyben se výrazně zvýší bezpečnost této komunikace. I když po ní mohou jezdit jen vozidla hostů ubytovaných na chatě Živec, dopravní obsluha, návštěvníci střelnice a vozidla s povolením Lesů města Písku, je zde provoz poměrně velký a docházelo zde k problematickým situacím,“ poznamenal Václav Zámečník. Uzavírka potrvá nejdéle do konce května příštího roku.