Akce Acrocephalus, jak se kroužkovací tábor u Řežabince nazývá, se letos uskutečnila už po sedmačtyřicáté. Je tak zřejmě jediným ornitologickým výzkumem v Evropě, který trvá tak dlouho na jednom místě a bez přerušení. Pořádá ho Prácheňské muzeum pod vedením zoologa Jiřího Šebestiana, který v roce 2002 převzal pomyslnou štafetu od původního vedoucího Karla Pecla.

Letos se podle Jiřího Šebestiana podařila mimořádná událost pro celou ornitologickou komunitu, jelikož se zde do sítí chytil druh zvaný Cetie jižní. „Pro veřejnost je to na první pohled obyčejný rákosník, ale my nad ním jásáme, protože je to teprve třetí zástih v republice za celou historii sledování ptáků," nastínil Jiří Šebestian s tím, že se jedná opravdu o vzácnost. Cetie jižní je jihoevropský druh, který se ale v poslední době začíná šířit nejen jižní Evropou. „Dá se očekávat, že se s globálním oteplováním stanou běžnějším druhem i u nás, ale zatím to tak není. Myslím, že se sem spíš zatoulal," poznamenal zoolog. Jednalo se o mladého ptáka, který se letos vylíhl.

Během letošního ročníku akce v sítích uvízlo mimo jiné i hodně veřejností oblíbených ledňáčků či krutihlavů. Nejčastěji chytanými druhy jsou pak tradičně rákosník obecný, rákosník zpěvný, budníček menší a pěnice černohlavá. Ornitologové také nadšeně pozorují rozrůstající se "rodinu" bukáčků.

Za 46 let trvání akce prošlo rukama ornitologů přes 46 tisíc ptačích jedinců ze 112 druhů. Odchycené ptáky v táboře podrobně popíšou, okroužkují, zjistí jejich kondici, tukové zásoby, určí pohlaví a věk, stupeň pelichání a další.

Cílem akce je dlouhodobé monitorování stavu populace ptáků v jedné z ornitologicky nejvýznamnějších národních přírodních rezervací v České republice. Mimo svůj význam pro vědu má však akce sloužit i pro veřejnost, zejména k propagaci ochrany přírody a v neposlední řadě se při ní cvičí mladí adepti kroužkování a budoucí biologové. Většina dnešních profesionálních jihočeských ornitologů kdysi začínala Akcí Acrocephalus a řada z nich se na tábor dosud vrací.